Campus Diversia presenta a la mancomunitat i als ajuntaments de La Foia un projecte mediambiental en el marc del programa Life Biodiversitat de la Unió Europea

Se prevé una inversión de 4 millones de euros y la contratación de 18 personas con discapacidad de la comarca.
Se prevé una inversión de 4 millones de euros y la contratación de 18 personas con discapacidad de la comarca.

Post també disponible en: Castellano

Se prevé una inversión de 4 millones de euros y la contratación de 18 personas con discapacidad de la comarca.
Es preveu una inversió de 4 milions d’euros i la contractació de 18 persones amb discapacitat de la comarca.

Divendres passat Campus Diversia va presentar a la Mancomunitat de la Foia de Bunyol-Xiva i als alcaldes dels ajuntaments de Set Aigües, Alborache, Macastre, Yátova, Bunyol i Xest una iniciativa mediambiental de gran valor emmarcada en el programa Life Biodiversitat de la Unió Europea que té com a epicentre la Finca Millars de Yátova.

Es tracta d’un projecte a llarg termini (2020-2025) en el qual es preveu la generació de models de gestió territorial sostenible replicables, la inversió de quatre milions d’euros amb repercussions indirectes en tota la comarca i la contractació de 18 persones amb discapacitat . La novetat més destacable és que seran aquestes mateixes persones les que prestin els serveis a tota la ciutadania en el centre del campus.

El pla Life Diversia Natura ha estat impulsat per AMICA com a beneficiari coordinador, SEO BirdLife (ONG que té com a objectiu la conversa i l’estudi de les aus i els seus hàbitats) i la Càmera Municipal de Vila Nova de Gaia (Portugal) com a beneficiaris associats. On es desenvoluparà aquesta estratègia? Campus Diversia i ZEPA i ZEC Serra de Malacara, ZEPA Serra de Martés-Mola de Cortes i en la ZEC Serra de Martés L’Ave, i Vila Nova de Gaia. Es duran a terme accions puntuals en tot l’espai i accions de major impacte territorial en la meitat nord de l’espai Natura 2000.

Els alcaldes van coincidir que aquest projecte aportarà un gran valor als municipis i en què Campus Diversia tindrà el suport de cada un d’ells per la seva bona marxa.

Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*