Mi banner

Campus Diversia presenta a la mancomunitat i als ajuntaments de La Foia un projecte mediambiental en el marc del programa Life Biodiversitat de la Unió Europea

Post també disponible en: esCastellano

Se prevé una inversión de 4 millones de euros y la contratación de 18 personas con discapacidad de la comarca.

Es preveu una inversió de 4 milions d’euros i la contractació de 18 persones amb discapacitat de la comarca.

Divendres passat Campus Diversia va presentar a la Mancomunitat de la Foia de Bunyol-Xiva i als alcaldes dels ajuntaments de Set Aigües, Alborache, Macastre, Yátova, Bunyol i Xest una iniciativa mediambiental de gran valor emmarcada en el programa Life Biodiversitat de la Unió Europea que té com a epicentre la Finca Millars de Yátova.

Es tracta d’un projecte a llarg termini (2020-2025) en el qual es preveu la generació de models de gestió territorial sostenible replicables, la inversió de quatre milions d’euros amb repercussions indirectes en tota la comarca i la contractació de 18 persones amb discapacitat . La novetat més destacable és que seran aquestes mateixes persones les que prestin els serveis a tota la ciutadania en el centre del campus.

El pla Life Diversia Natura ha estat impulsat per AMICA com a beneficiari coordinador, SEO BirdLife (ONG que té com a objectiu la conversa i l’estudi de les aus i els seus hàbitats) i la Càmera Municipal de Vila Nova de Gaia (Portugal) com a beneficiaris associats. On es desenvoluparà aquesta estratègia? Campus Diversia i ZEPA i ZEC Serra de Malacara, ZEPA Serra de Martés-Mola de Cortes i en la ZEC Serra de Martés L’Ave, i Vila Nova de Gaia. Es duran a terme accions puntuals en tot l’espai i accions de major impacte territorial en la meitat nord de l’espai Natura 2000.

Els alcaldes van coincidir que aquest projecte aportarà un gran valor als municipis i en què Campus Diversia tindrà el suport de cada un d’ells per la seva bona marxa.

Deixa un comentari