Mi banner

El Ple de Xest aprova la signatura d’un conveni amb l’EPSAR per a finançar l’adquisició de terrenys necessaris per a la construcció de la macrodepuradora Xest-Xiva

Post també disponible en: esCastellano

El Pleno aprueba la firma de un convenio con la EPSAR.

El Ple aprova la signatura d’un conveni amb l’EPSAR.

Dijous passat, 7 de març, el ple municipal va aprovar per unanimitat la signatura d’un conveni amb l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) que facilitarà el finançament a quatre anys del cost d’adquisició de terrenys per a la construcció de la nova depuradora i els seus col·lectors, amb una inversió de 20 milions d’euros.

El conveni suposa un acord de cooperació per a la construcció de l’EDAR mancomunada per Xest i Xiva que permeti centralitzar el tractament de les aigües residuals de tot el municipi de Xest i la zona urbana de Xiva en una única depuradora que disposarà d’un sistema complet i fiable d’eliminació de nutrients i que possibilitarà reutilitzar les aigües tractades. “La construcció de la macrodepuradora porta bastants anys en l’agenda de tots dos ajuntaments i de la Generalitat, però sembla que ara s’ha fet un pas més en la seva construcció”, manifestava l’alcalde de Xest, José Morell. “El barranc del Poio desemboca a l’Albufera i els abocaments incontrolats que ara mateix hi ha suposen un risc per a aquesta zona natural declarada zona sensible, amb la qual cosa cal donar la major celeritat al projecte”.

L’actuació s’emmarca en el Pla Hidrològic de la Demarcació el Xúquer per al cicle de planificació hidrològica 2015 al 2021 i que estarà cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu 2014-2020.

Tal com va explicar Morell, per construir la nova depuradora i els seus col·lectors serà necessari disposar del sòl per executar la infraestructura. A través de l’acord presentat a ple, les parts signants estableixen cooperar per coordinar-se i auxiliar-se en l’execució de les actuacions. “Els tràmits d’adquisició dels terrenys són ardus, administrativament complexos, i requereixen d’una infraestructura que en els ajuntament de Xest i Xiva no disposem; a la Generalitat faran aquests tràmits tan complexos per nosaltres i per la nostra part assumirem el cost de l’adquisició dels terrenys, tal com ens correspon, però comptant amb l’ajuda de l’EPSAR que avançarà el pagament i els dos ajuntaments ho anirem pagant poc a poc durant quatre anys “, anunciava l’alcalde.

El cost dels col·lectors és de 660.000 euros el pagament es divideix en un 56,15% per de Xest i un 43,85% per de Chiva; quanties que es calcula en base als cabals d’aigua. “D’aquesta manera, Xest pagarà en quatre anys 370.590 euros, una quantitat més que acceptable per al que aconseguirem i el que suposa una quota anual per a l’Ajuntament de 92.647,50 euros, xifra que l’Ajuntament pot assumir amb prou tranquil·litat “, afegia la regidora de Medi Ambient, Mª Ángeles Llorente. “La construcció de la macrodepuradora és essencial per al Medi Ambient i per a la salut de la població. Aquest equip de govern ha fet una tasca encomiable en tant al tema dels abocaments, intentant que arribi a la xarxa el menor nombre possible de contaminants. L’acord que avui es porta a Ple ve a completar i a posar el punt i final a l’esforç realitzat tant per part de la regidoria de Medi Ambient com per la d’Urbanisme, que hem treballat conjuntament en aquest tema “.

D’altra banda, la construcció de la nova depuradora de posar a disposició dels agricultors un volum total d’aigua regenerada de 1,6 hectòmetres cúbics per any. “I hi ha un element més en l’acord i és que per al seu seguiment es crearà una comissió mixta copresidida pel director general de l’aigua de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural; pel gerent de l’EPSAR i els alcaldes de Xest i Xiva; i integrada per un membre tècnic de la Direcció general de l’Aigua, de l’EPSAR i dels dos ajuntaments. A més, a la comissió podran assistir altres persones, amb veu però sense vot, sempre que els seus membres estiguin d’acord “, especificava la regidora. “Crec que estem presentant una de les qüestions més importants que es van a realitzar en aquestes legislatura”.

Deixa un comentari