La Guàrdia Civil de la província i el Consorci Provincial de Bombers coordinen els seus esforços per prevenir incendis forestals a la província

La Guardia Civil de la provincia de Valencia y el Consorcio Provincial de Bomberos tuvieron una reunión el pasado 26 de junio con el objetivo principal de prevenir los incendios forestales en la provincia de Valencia.
La Guardia Civil de la provincia de Valencia y el Consorcio Provincial de Bomberos tuvieron una reunión el pasado 26 de junio con el objetivo principal de prevenir los incendios forestales en la provincia de Valencia.

Post també disponible en: Castellano

La Guardia Civil de la provincia de Valencia y el Consorcio Provincial de Bomberos tuvieron una reunión el pasado 26 de junio con el objetivo principal de prevenir los incendios forestales en la provincia de Valencia.
La Guàrdia Civil de la província de València i el Consorci Provincial de Bombers van tenir una reunió el passat 26 de juny amb l’objectiu principal de prevenir els incendis forestals a la província de València.

Amb motiu de l’entrada en vigor de la campanya especial d’estiu per a la prevenció d’incendis forestals a la província de València, s’han planificat per part de la Guàrdia Civil i del Consorci Provincial de Bombers una sèrie de mesures tendents a l’objectiu principal de prevenir els incendis forestals a la província de València o neutralitzar els efectes adversos, en cas de produir aquells, sobre la base d’una millora de la coordinació i compartir informació rellevant entre les dues institucions.

Amb aquesta finalitat, entre les accions previstes, es va realitzar el passat dia 26 de juny una jornada informativa a les instal·lacions del consorci provincial a Paterna, a la qual van assistir comandaments responsables d’unitats territorials i de parcs provincials, en la qual es van plantejar les línies generals de l’actuació en cas de sinistres, les necessitats de suport operatiu, així com algunes propostes per millorar l’actuació conjunta en els llocs de comandament Avançats que poguessin constituir-se en cas de produir-se incendis forestals de grans dimensions, donant suport mútuament la realització de cada un de les comeses pròpies, en un cas les actuacions per a l’extinció i, en un altre l’aclariment dels sinistres.

En particular s’han analitzat algunes estratègies per millorar la transmissió d’informació rellevant en els moments inicials i de les necessitats operatives que poden requerir la gestió de decisions complexes com pot ser l’execució de les evacuacions massives de poblacions o àrees extenses de terreny.

Entre les conclusions obtingudes de la jornada, es va considerar la conveniència del manteniment de contactes periòdics durant la campanya d’estiu entre els diferents responsables territorials, a fi de valorar els riscos apreciables en cada moment i la consideració de les capacitats disponibles per afrontar-los.

Be the first to comment

Deixa un comentari