La mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi obri tres borses de treball

a Mancomunidad del Interior celebra su primer foro de empleo en la comarca con más de 700 asistentes y 11 empresas de la zona.
El Equipo Específico de Intervención en la Infancia y la Adolescencia ofrece dos talleres gratuitos dirigidos a familias

Post també disponible en: Castellano

La Mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi ha aprovat les bases i la convocatòria per a la constitució de tres borses d’ocupació: Tècnic d’Ocupació i Estratègia Territorial, Tècnic d’Assessorament Empresarial i Coach per al Foment de Dinàmiques participatives.

Els seleccionats passaran a formar part de l’equip de el Projecte Experimental d’Ocupació ADAPT @ + T 2019, dissenyat per la Mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi en el marc de les ajudes EMPACE 2019 de LABORA destinades a fomentar els Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, entre els quals es troba el d’aquesta entitat comarcal.

Les línies d’actuació de el projecte es divideixen en diversos apartats: Acceleració empresarial, Adapted Training, Elaboració de l’Estratègia Territorial, Estructura comarcal participativa permanent, E-Inclusió, E-Skills, Intermediació a mida i Networking.

L’Acord Territorial en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local de la Mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi va ser promogut a 2018 a través del programa Avalem Territori de la Generalitat Valenciana, que busca la realització de polítiques territorials orientades a les necessitats reals de foment de l’ocupació en la zona. El pla compta amb l’adhesió de diferents agents socials del territori, entre els quals es troben entitats públiques i privades com ajuntaments, associacions, sindicats, grups d’acció local i empreses. Fruit d’aquest Acord Territorial, la Mancomunitat de l’Interior ja va desenvolupar el primer projecte experimental d’ocupació a la comarca al llarg de l’any passat.

Termini i presentació d’instàncies:

El termini de presentació d’instàncies és de 7 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la seu electrònica de la Mancomunitat.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la documentació que consta en cadascuna de les BASES, es dirigiran al Sr. President i s’han de presentar des de la seu electrònica de la Mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi en l’opció INSTÀNCIA GENERAL, al Registre General d’aquesta entitat o en algun dels registres a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (en aquest cas la persona interessada ha de comunicar a aquesta entitat). El text íntegre de les bases i les convocatòries es poden consultar al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*