La mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi obri tres borses de treball

a Mancomunidad del Interior celebra su primer foro de empleo en la comarca con más de 700 asistentes y 11 empresas de la zona.
El Equipo Específico de Intervención en la Infancia y la Adolescencia ofrece dos talleres gratuitos dirigidos a familias

Post també disponible en: Castellano

La Mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi ha aprovat les bases i la convocatòria per a la constitució de tres borses d’ocupació: Tècnic d’Ocupació i Estratègia Territorial, Tècnic d’Assessorament Empresarial i Coach per al Foment de Dinàmiques participatives.

Els seleccionats passaran a formar part de l’equip de el Projecte Experimental d’Ocupació ADAPT @ + T 2019, dissenyat per la Mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi en el marc de les ajudes EMPACE 2019 de LABORA destinades a fomentar els Acords Territorials en matèria d’Ocupació i Desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, entre els quals es troba el d’aquesta entitat comarcal.

Les línies d’actuació de el projecte es divideixen en diversos apartats: Acceleració empresarial, Adapted Training, Elaboració de l’Estratègia Territorial, Estructura comarcal participativa permanent, E-Inclusió, E-Skills, Intermediació a mida i Networking.

L’Acord Territorial en matèria d’Ocupació i Desenvolupament Local de la Mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi va ser promogut a 2018 a través del programa Avalem Territori de la Generalitat Valenciana, que busca la realització de polítiques territorials orientades a les necessitats reals de foment de l’ocupació en la zona. El pla compta amb l’adhesió de diferents agents socials del territori, entre els quals es troben entitats públiques i privades com ajuntaments, associacions, sindicats, grups d’acció local i empreses. Fruit d’aquest Acord Territorial, la Mancomunitat de l’Interior ja va desenvolupar el primer projecte experimental d’ocupació a la comarca al llarg de l’any passat.

Termini i presentació d’instàncies:

El termini de presentació d’instàncies és de 7 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la seu electrònica de la Mancomunitat.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la documentació que consta en cadascuna de les BASES, es dirigiran al Sr. President i s’han de presentar des de la seu electrònica de la Mancomunitat de l’Interior Terra de el Vi en l’opció INSTÀNCIA GENERAL, al Registre General d’aquesta entitat o en algun dels registres a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (en aquest cas la persona interessada ha de comunicar a aquesta entitat). El text íntegre de les bases i les convocatòries es poden consultar al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat.

Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*