La regidoria de Serveis de Xest sol·licita l’obertura d’un expedient sancionador a Egevasa per incompliment en el lliurament de documentació requerida per l’Ajuntament

La concejalía de Servicios solicita la apertura de un expediente sancionador a Egevasa por incumplimiento en la entrega de documentación requerida por el Ayuntamiento.
La concejalía de Servicios solicita la apertura de un expediente sancionador a Egevasa por incumplimiento en la entrega de documentación requerida por el Ayuntamiento.

Post també disponible en: esCastellano

La concejalía de Servicios solicita la apertura de un expediente sancionador a Egevasa por incumplimiento en la entrega de documentación requerida por el Ayuntamiento.
La regidoria de Serveis sol·licita l’obertura d’un expedient sancionador a Egevasa per incompliment en el lliurament de documentació requerida per l’Ajuntament.

El regidor de Serveis de l’Ajuntament, José Vicente Guijarro, va presentar ahir, 16 de maig, al ple una proposta per obrir un expedient sancionador a l’empresa Egevasa, per no remetre documentació requerida per l’Ajuntament.

“El 2018 aquest Ajuntament va encarregar a un equip tècnic la realització d’un estudi per valorar la possibilitat de publicar un plec de condicions relatiu al servei d’aigua potable a Xest o per plantejar la municipalització d’aquest servei, ja que Egevasa està amb el contracte vençut durant tota aquesta legislatura. Al gener de 2019 aquest equip va comunicar a Egevasa successives peticions de documentació necessària per a poder completar l’estudi i, davant la negació o no resposta, va presentar una proposta a alcaldia perquè iniciï l’expedient sancionador “, explicava Guijarro.

A través d’aquesta proposta, se sol·licita l’obertura de l’expedient sancionador i, al mateix temps, se sol·licita una sanció de penalització de 6.000 euros a l’empresa, amb un increment de 300 euros per cada dia de retard en el lliurament. “Considero que per llei l’Ajuntament té dret a poder disposar de les dades que s’estan requerint”, concloïa el regidor. “Són documents que, a més, es van presentar el passat mes de març a la Universitat Politècnica de València, amb el que no era tan complicat que ens els haguessin lliurat”.

Per la seva banda, l’alcalde, José Morell, es va posicionar d’acord amb la proposta de Guijarro, però va manifestar la seva disconformitat a l’hora d’establir l’import de la sanció. “Desconec quines són les penalitats que s’han d’imposar a una empresa que incompleix facilitar aquesta documentació. Crec que és més adequat deixar expressat que es determini la sanció que sigui procedent, per això el Partit Socialista votarà a favor, però constant en acta que la nostra interpretació és que es tracta d’un expedient disciplinari i que la sanció s’establirà posteriorment, si escau ” , matisava Morell.

Finalment, la proposta es va aprovar amb l’abstenció del Partit Popular.

Be the first to comment

Deixa un comentari