Mi banner

L’Ajuntament de Requena destina ajudes per millorar façanes a La Vila, Les Penyes i en els llogarets

Post també disponible en: esCastellano

El Ayuntamiento de Requena destina ayudas para mejorar fachadas en La Villa, Las Peñas y en las aldeas.

L’Ajuntament de Requena destina ajudes per millorar façanes a La Vila, Les Penyes i en els llogarets.

L’Ajuntament de Requena destina ajudes per millorar façanes a La Vila, Les Penyes i en els llogarets

Aquesta actuació suposa una inversió de 20.000 euros i impulsa la millora de les condicions estètiques de les façanes

L’Ajuntament de Requena destina 20.000 euros per a donar impuls a la millora de les condicions estètiques de les façanes dels habitatges del nucli antic de la ciutat, és a dir dels barris de La Vila i Les Penyes, i dels habitatges de tots els llogarets que ho necessitin.

L’import total d’aquesta actuació es repartirà al 50% entre Requena i els llogarets, sent així 10.000 euros per a l’arranjament i millora de les façanes de les aldees i altres 10.000 euros per a les de Requena.

Poden sol·licitar aquesta subvenció els propietaris d’immobles, situats en el Casc Històric de les Penyes, del Barri de la Vila i de les pedanies de Requena sempre que l’objecte d’actuació no estigui o hagi estat sotmés a ordres d’execució per conservació i manteniment de els immobles.

L’import de la subvenció és de quantia fixa i atorgada per cada un dels immobles pintats. La quantia fixa establerta és de 300 € per cada immoble en el cas d’Ajudes en Pintura de Façanes. A més, una altra en igual quantia de 300 € quan suposin actuacions que impliquin la reposició total o parcial i que ajuden a mitigar els efectes de les humitats.

No obstant això, s’aplicarà la quantia de manera variable quan l’import de les actuacions dutes a terme / o per fer no pugin a 300 €.


Per a la presentació de sol·licituds s’ha d’emplenar el model de sol·licitud annex a les bases. Es dirigirà al departament d’urbanisme i es presentaran en el Registre General de la Corporació Municipal, en horari d’oficina, Oficina SAT situada en Plaça Consistorial.

Deixa un comentari