L’Ajuntament de Requena destina ajudes per millorar façanes a La Vila, Les Penyes i en els llogarets

El Ayuntamiento de Requena destina ayudas para mejorar fachadas en La Villa, Las Peñas y en las aldeas.
El Ayuntamiento de Requena destina ayudas para mejorar fachadas en La Villa, Las Peñas y en las aldeas.

Post també disponible en: Castellano

El Ayuntamiento de Requena destina ayudas para mejorar fachadas en La Villa, Las Peñas y en las aldeas.
L’Ajuntament de Requena destina ajudes per millorar façanes a La Vila, Les Penyes i en els llogarets.

L’Ajuntament de Requena destina ajudes per millorar façanes a La Vila, Les Penyes i en els llogarets

Aquesta actuació suposa una inversió de 20.000 euros i impulsa la millora de les condicions estètiques de les façanes

L’Ajuntament de Requena destina 20.000 euros per a donar impuls a la millora de les condicions estètiques de les façanes dels habitatges del nucli antic de la ciutat, és a dir dels barris de La Vila i Les Penyes, i dels habitatges de tots els llogarets que ho necessitin.

L’import total d’aquesta actuació es repartirà al 50% entre Requena i els llogarets, sent així 10.000 euros per a l’arranjament i millora de les façanes de les aldees i altres 10.000 euros per a les de Requena.

Poden sol·licitar aquesta subvenció els propietaris d’immobles, situats en el Casc Històric de les Penyes, del Barri de la Vila i de les pedanies de Requena sempre que l’objecte d’actuació no estigui o hagi estat sotmés a ordres d’execució per conservació i manteniment de els immobles.

L’import de la subvenció és de quantia fixa i atorgada per cada un dels immobles pintats. La quantia fixa establerta és de 300 € per cada immoble en el cas d’Ajudes en Pintura de Façanes. A més, una altra en igual quantia de 300 € quan suposin actuacions que impliquin la reposició total o parcial i que ajuden a mitigar els efectes de les humitats.

No obstant això, s’aplicarà la quantia de manera variable quan l’import de les actuacions dutes a terme / o per fer no pugin a 300 €.


Per a la presentació de sol·licituds s’ha d’emplenar el model de sol·licitud annex a les bases. Es dirigirà al departament d’urbanisme i es presentaran en el Registre General de la Corporació Municipal, en horari d’oficina, Oficina SAT situada en Plaça Consistorial.

Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*