L’Ajuntament de Xest organitza voluntariat ambiental per a la prevenció d’incendis

Los ayuntamientos pueden hacer las solicitudes de trabajo.
Los ayuntamientos pueden hacer las solicitudes de trabajo.

Post també disponible en: Castellano

La regidoria de Medi Ambient fa una crida a persones amb coneixements bàsics sobre el medi forestal per realitzar voluntariat en matèria de prevenció d’incendis forestals. Els interessats i interessades poden inscriure a l’Ajuntament fins al 8 de juliol.

Actuacions

Els i les participants treballaran sempre en parella i desenvoluparan activitats relacionades amb la prevenció i detecció precoç possibles incendis forestals, la contribució a el manteniment dels espais naturals i el foment de la conscienciació ambiental a la població.

El voluntariat es realitzarà entre el dia 13 de juliol i el 2 d’octubre de 2020, assignant-se un període a cada participant en funció de l’nombre de sol·licitants i de la seua disponibilitat.

Requisits

Els i els voluntaris hauran d’acreditar els seus coneixements amb la documentació corresponent a la seua formació mediambiental o a la seua experiència laboral en aquest àmbit. Per al desenvolupament de l’voluntariat serà necessari l’ús de vehicle propi, ja siga turisme o motocicleta. L’Ajuntament es farà càrrec de el combustible, les dietes i una assegurança de responsabilitat civil.

Com inscriure

La inscripció es realitzarà presentant una instància general per registre d’entrada en les oficines de l’Ajuntament oa la seu electrònica (cheste.sedelectronica.es), en la qual s’haurà d’exposar la intenció de participar en aquest voluntariat ambiental, adjuntant una fotocòpia del DNI i la documentació que acredite els coneixements bàsics requerits.

La posada en marxa d’aquest pla de voluntariat està subjecta a la concessió de les subvencions destinades a voluntariat ambiental 2020 de la Generalitat, la resolució està pròxima a la seua publicació. Les persones que tinguen dubtes o vulguen ampliar informació poden cridar al telèfon de l’Ajuntament i preguntar per l’àrea de Medi Ambient en el 962 51 00 15.

Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*