L’Ajuntament renova el conveni de col·laboració amb la Generalitat per al desenvolupament de projectes de Formació Professional Dual

“El Ayuntamiento ha reservado 90.000 euros para becar a estudiantes de los ciclos formativos que se contemplan en el convenio, de las ramas de Actividades agrarias, Seguridad y Medio Ambiente y Edificación y obra”, apuntaba la concejala de Educación, Mª Ángeles Llorente.
“El Ayuntamiento ha reservado 90.000 euros para becar a estudiantes de los ciclos formativos que se contemplan en el convenio, de las ramas de Actividades agrarias, Seguridad y Medio Ambiente y Edificación y obra”, apuntaba la concejala de Educación, Mª Ángeles Llorente.

Post també disponible en: Castellano

“El Ayuntamiento ha reservado 90.000 euros para becar a estudiantes de los ciclos formativos que se contemplan en el convenio, de las ramas de Actividades agrarias, Seguridad y Medio Ambiente y Edificación y obra”, apuntaba la concejala de Educación, Mª Ángeles Llorente.
“L’Ajuntament ha reservat 90.000 euros per becar estudiants dels cicles formatius que es contemplen en el conveni, de les branques d’Activitats agràries, Seguretat i Medi Ambient i Edificació i obra”, apuntava la regidora d’Educació, Mª Ángeles Llorente.

El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat, el passat dimarts 30 de setembre, la renovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i l’Ajuntament de Xest per desenvolupar projectes de Formació Professional Dual per els cicles formatius de Grau mitjà de Jardineria i floristeria, Grau Superior de Paisatgisme i medi rural i Gestió forestal i del medi natural; Cicle Superior d’Educació i control ambiental; Formació Professional Bàsica de reforma i manteniment d’edificis, Grau Mitjà d’Obres de l’interior, decoració i rehabilitació i Grau Superior de Projectes d’edificació.

“L’Ajuntament ha reservat 90.000 euros per becar estudiants dels cicles formatius que es contemplen en el conveni, de les branques d’Activitats agràries, Seguretat i Medi Ambient i Edificació i obra”, apuntava la regidora d’Educació, Mª Ángeles Llorente. “Aquest conveni existeix des de fa aproximadament vuit anys i en les dues legislatures anteriors es va apostar per donar-li continuïtat, ja que tots els grups polítics considerem que afavoreix la qualificació dels i les estudiants i la seva inserció laboral. La beca suposa 480 euros mensuals per a les i els beneficiaris, que realitzaran les seves pràctiques amb la brigada municipal i amb l’equip de jardineria “.

Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combini la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa o administració i, amb això, potenciar la inserció laboral .

Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*