Riba-roja protegeix 18 Pous d’Horta com a béns de rellevància local que servien per emmagatzemar aigua en època de sequera

La medida permitirá estudiar los sistemas de riego que se utilizaban.
La medida permitirá estudiar los sistemas de riego que se utilizaban.

Post també disponible en: Castellano

La medida permitirá estudiar los sistemas de riego que se utilizaban.
La mesura permetrà estudiar els sistemes de reg que es feien servir.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la declaració de béns de rellevància local (BRL) als més de 20 Pous d’Horta que existeixen actualment escampats al llarg del terme municipal amb l’objectiu de salvaguardar amb l’objectiu que no es perdi la seva essència original. La declaració oficial suposa que passaran a ser un patrimoni històric important per a la localitat.

Els coneguts com Pous d’Horta formen part de l’estructura relacionada amb el regadiu i l’emmagatzematge d’aigua de Riba-roja que van complir en el seu moment un paper important en l’agricultura local en tant que es van construir per proveir d’aigua a la població ia les àrees de cultiu adjacents. La seva ubicació no és casual ja que es troben al costat dels terrenys de cultiu i els camins rurals i que els agricultors de l’època feien servir per tal de proveir-se, especialment en època de sequera.

La seva relació amb el riu Túria és consubstancial amb l’origen de la seva existència ja que s’aprofitaven de la seva proximitat per proveir els seus camps de cultiu una de els sectors econòmics va ser el motor de Riba-roja durant moltes dècades. De fet, els Pous d’Horta són una herència que ha passat al llarg de diverses generacions i que l’ajuntament amb aquest propòsit pretén protegir de qualsevol circumstància.

La declaració com BRL és el primer pas previ a l’estudi detallat i amb detall que es pretén dur a terme des del consistori en cada un d’ells tant en el procés d’inventariat sobre la totalitat dels mateixos en els quals s’inclou una fitxa sobre els seus característiques, situació geogràfica i estat actual de conservació així com les necessitats futures per a la seva consolidació.

Els treballs municipals inclouran, a més, una actualització del catàleg municipal de béns i espais protegits per tal d’adaptar les fitxes i la resta de la informació a les actuals disposicions en legislació autonòmica vigent.

Els prop de 20 Pous d’Horta passaran a formar part des d’ara l’esmentat catàleg en la seva qualitat de béns de rellevància local sense necessitat que sigui la Conselleria de Cultura la que incoï el corresponent expedient en matèria de conservació sobre el patrimoni històric de Riba -roja de Túria així com les futures subvencions o ajudes econòmiques que es puguin sol·licitar de la Generalitat.

Cal recordar que al llarg de la present legislatura l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha procedit a protegir diversos conjunts històrics de la localitat, com el búnquer del Barranc de la Cabrassa, el Pont Vell o el conegut aqüeducte romà de Porxinos, donades les seves particularitats que els converteixen en un eix estratègic en la composició del seu patrimoni municipal.

L’alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha subratllat la importància de protegir els Pous d’Horta “perquè les generacions venidores puguin contemplar la forma que els nostres avantpassats tenien per emmagatzemar l’aigua i aprenguin tots els sistemes que els agricultors feien servir per treballar ja que durant moltes dècades aquest sector econòmic era un dels motors del municipi i un referent per a la resta de localitats de la Comunitat Valenciana “

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*