S’inicia el període per presentar sol·licituds en el Programa de termalisme de l’Imserso 2020 a Utiel

Post també disponible en: Castellano

El Departament Municipal de Serveis Socials informa l’inici de el període de presentació de sol·licituds de l’PROGRAMA DE TERMALISME DE L’IMSERSO per a l’any 2020.

El Programa de Termalisme ofereix els següents serveis:
• Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles, d’ús compartit.
• Tractaments termals bàsics, que en cada cas, prescrigui el metge de l’balneari i el seu seguiment mèdic.
• Pòlissa col·lectiva d’assegurança turística.
En tot cas les persones beneficiàries dels torns realitzaran els desplaçaments a les estacions termals, així com la tornada als seus domicilis, pels seus propis mitjans. La durada de torn pot ser de 12 dies (11 pernoctacions) o de 10 dies (9 pernoctacions).
El desenvolupament de el programa s’efectuarà durant el període comprès entre el mes de febrer i el mes de desembre de 2020.
Podran participar en el Programa aquelles persones que:
• Siguin pensionistes de el Sistema de la Seguretat Social espanyol pels conceptes de jubilació o d’incapacitat permanent, en tot cas; i pel concepte de viduïtat amb 55 anys d’edat complerts, per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis d’atur amb 60 o més anys d’edat. O ser assegurats o beneficiaris de el Sistema de la Seguretat Social espanyol amb 65 o més anys d’edat.
• Puguin valer-se per si mateixes per a les activitats de la vida diària. (ABVD)
• Precisar els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció dels mateixos.
• Assolir, la puntuació que li permeti accedir als balnearis i torns sol·licitats.

La persona sol·licitant pot anar acompanyada del seu cònjuge o persona amb qui convisqui en relació de parella, per a qui no s’exigeixen els requisits de pensió i edat, ni valer-se per si mateix per a realitzar les ABVD, ni precisar tractament. També, podran ser adjudicataris de plaça dels fills amb discapacitat en grau igual o superior a l’45%.

Per a la presentació de les sol·licituds es contemplen dos terminis específics:

  1. Per als torns dels mesos de febrer fins agost, ambdós inclosos:
  • Per a la seva inclusió en l’ordre que correspongui, en la “llista d’espera” de places: fins al dia 14 de maig de 2020.
  1. Per als torns dels mesos de setembre a desembre, ambdós inclosos:
  • Amb prioritat en l’adjudicació de plaça: fins al dia 15 de maig de 2020.
  • Per a la seva inclusió en la “llista d’espera” de places per a la cobertura de places que vagin quedant vacants per diferents motius: fins el 30 d’octubre de 2020.

Per a més informació i presentació de sol·licituds les persones interessades poden dirigir-se a Departament Municipal de Serveis Socials, carrer Vila Joiosa nº 6 de Requena, telèfon 96.001 06 02 o entrar a la pàgina web de l’IMSERSO.

Mi banner
Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*