S’obre el termini per a sol·licitar l’ajuda del Programa de Suport a Família i Infància que finança l’Escola d’Estiu amb menjador de Requena

Post també disponible en: Castellano

Ja està obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la selecció de beneficiaris / es per participar en el Programa de Suport a Família i Infància en període estival 2019, amb motiu de sufragar les despeses dels mateixos a l’Escola d’Estiu amb Menjador.

El programa està subvencionat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques, segons la Resolució de 6 de maig de 2019 de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i aprovada en la Llei 28/2018 de 28 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per al’exercici 2019.

El programa es desenvoluparà l’1 de juliol al 2 d’agost de 2019, de dilluns a divendres. Les activitats de temps lliure i el menjador se celebraran al C.E.I.P. Alfons X “El Savi”.

Està dirigit a aquells menors que durant l’exercici 2019, tinguin edats compreses entre els 3 i 18 anys (ambdues incloses) i les unitats de convivència, en el moment de la valoració de la necessitat, no superin la quantia mensual per càpita de l’IPREM.

També podran ser beneficiaris, els menors en edats compreses entre els 3 i 18 anys, que reuneixin els següents requisits:

– Es trobin en acolliment en família extensa, pròxima o educadora, de la mateixa manera que els fills i filles menors d’aquestes famílies.

– Tinguin reconeguda la condició de família monoparental.

– Que pertanyin a unitats de convivència amb dinàmiques familiars disfuncionals, prèvia valoració de l’Equip Social de Base.

S’ha de presentar sol·licitud fins al dia 17 de juny de 2019 (inclosos), al costat de la documentació requerida, per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i , més concretament, a les dependències del Servei d’Atenció i Tramitació (SAT) de l’Ajuntament de Requena, situades a la plaça Consistorial, nº 2 de Requena, al Centre Convivencial de Sant Antoni, carrer Luis Dicenta, nº 28, els dimecres i divendres de 11 a 13 hores; o per mitjans mitjans electrònics a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Requena (https://requena.sedipualba.es/).

La relació de beneficiaris s’exposarà al tauler d’anuncis municipal.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*