La Diputació recaptarà l’IBI i l’Impost de Vehicles (IVTM) a Bunyol

L’Ajuntament de Bunyol ampliarà la delegació tributària que fins ara manté en la Diputació de València, a la gestió i recaptació voluntària de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i a la recaptació voluntària de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), a més de les taxes de subministrament d’aigua, recollida de brossa i guals permanents.
El consistori té delegades en l’actualitat les funcions de recaptació en executiva dels tributs municipals i d’altres ingressos de dret públic. La Diputació, a través del seu Servei de Gestió Tributària (SGT), s’ocupa actualment dels tributs d’un total de 287 ajuntaments, consorcis i entitats locals de la província.Esta labor evita a les administracions xicotetes importants despeses, a més de permetre’ls incrementar la recaptació municipal, gràcies a l’actualització contínua dels padrons fiscals que realitza la Diputació, perquè representen fidelment la realitat, i del seu àmbit competencial provincial.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*