El Consell sotmet a consulta prèvia un Projecte d’Inversió Estratègica Sostenible que suposarà més de 300 llocs de treball a la Canal de Navarrés

Post també disponible en: Castellano

El projecte implica una inversió de 38 milions d’euros que millorarà l’activació econòmica del teixit social i empresarial de la comarca

L’àmbit proposat per al desenvolupament del PEUS es localitza a l’entorn de les poblacions d’Énguera i Anna

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha tret a consulta prèvia el Projecte d’Inversió Estratègica Sostenible (PEUS) a l’entorn del municipi d’Énguera, proposat per la mercantil Frimar Forners SL, una activitat industrial lligada al sector agroalimentari.

Aquest PEUS, segons les dades de l’aspirant a promotor, suposarà una inversió aproximada de 38 milions d’euros que ocasionarà una creació de 310 llocs de treball entre contractacions directes i indirectes estables, a mitjà i llarg termini. D’aquesta manera, es millorarà l’activació econòmica del teixit social i empresarial de la comarca de la Canal de Navarrés.

S’ha de tindre en quanta que Énguera és un municipi considerat com a centre de polaritat comarcal per l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, i exerceix una important influència en un àmbit comarcal on existeixen nuclis urbans del sistema rural valencià. Per això, aquest projecte presenta un gran interés per a la millora de l’equilibri territorial de la Comunitat Valenciana i la lluita contra la despoblació.

L’àmbit proposat per al desenvolupament del PEUS es localitza a l’entorn de les poblacions d’Énguera i Anna, per les seues ubicacions pròximes a la zona de les instal·lacions actuals de producció i logística de l’empresa ja que es tracta de l’ampliació de l’activitat existent que permetrà la fixació d’aquesta de manera permanent en la zona. No obstant això, en el procés de participació pública es valoraran altres possibles alternatives.

Així mateix, aquest projecte destaca per avançar cap a models més sostenibles i competitius, i potenciar la internacionalització de l’empresa, així com per racionalitzar els serveis logístics amb la proximitat i la concentració de càrregues i evitar la dispersió del territori. Igualment minimitza l’impacte de les emissions de CO2 provocades pel transport de les mercaderies, des de la planta productiva existent fins a les futures instal·lacions.

D’igual forma, preserva els processos naturals i culturals i té en consideració els riscos territorials, l’accessibilitat amb mitjans de transport no motoritzat o a peu i la qualitat de vida de les persones del medi rural.

Així, es pretén crear una zona d’esplai al voltant de les instal·lacions, un punt d’observació del pont històric situat en els voltants, vies cicle-per als vianants internes i externes i una zona verda d’ús públic. Qualsevol projecte desenvolupat per un PEUS ha de presentar un valor demostratiu important respecte de la seua integració en la infraestructura verda del territori, i de la qualitat edificatòria de les seues instal·lacions.

També es preveuen les connexions necessàries perquè l’accés des dels municipis més pròxims siga possible per mitjans no motoritzats i la instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, així com el foment de la utilització d’energies renovables d’autoconsum en les instal·lacions.

La documentació exposada al públic, fins al pròxim 8 d’abril, es pot consultar en la web de la Conselleria: consultar ací

En aquest document, elaborat per la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, s’indiquen els problemes que es pretenen solucionar amb el pla que atorga cobertura al PEUS, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius i les possibles solucions alternatives. Tot això atés l’article 51 del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Les aportacions s’enviaran per correu electrònic a planificacion_territorial@gva.es. Aquestes aportacions seran incorporades en les següents fases de la documentació del PEUS.

Els PEUS tenen per objecte l’ordenació, gestió i desenvolupament d’intervencions territorials d’interés general i estratègic, de rellevància supramunicipal, que així siguen declarades pel Consell. Poden ser d’iniciativa pública, privada o mixta i localitzar-se en terrenys situats en un o diversos termes municipals, qualsevol que siga la seua zonificació, classificació, estat d’urbanització o ús previst pel planejament urbanístic i territorial anterior a la seua aprovació.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*