El ple aprova els nous plecs per vendre les parcel·les municipals del Parc Empresarial Circuit de Xest després de quedar desert el concurs

También se aprobó por unanimidad la moción de Compromís ante la crisis de los cítricos y la presentada por el grupo Socialista para reforzar las medidas contra la violencia machista.
También se aprobó por unanimidad la moción de Compromís ante la crisis de los cítricos y la presentada por el grupo Socialista para reforzar las medidas contra la violencia machista.

Post també disponible en: Castellano

También se aprobó por unanimidad la moción de Compromís ante la crisis de los cítricos y la presentada por el grupo Socialista para reforzar las medidas contra la violencia machista.
També es va aprovar per unanimitat la moció de Compromís davant la crisi dels cítrics i la presentada pel grup Socialista per reforçar les mesures contra la violència masclista.

Dijous passat, 24 de gener, l’equip de govern va presentar al Ple els nous plecs per treure a concurs públic les dues parcel·les del Parc Empresarial Circuit de Xest que són propietat de l’Ajuntament, després que l’anterior concurs quedés desert. “Segons ens van comentar alguns possibles compradors, en aquests plecs hi havia un aspecte que bloquejava el seu interès, aquest era el concepte de tranqueo i retracte, que vam introduir per evitar l’especulació immobiliària i que consisteix en què l’Ajuntament es reservi el dret de tornar a comprar les parcel·les si hi ha qualsevol altra transmissió “, explicava l’alcalde, Jose Morell. “Ara portem de nou a aquest ple els plecs amb un matís, i és que el tranqueo i retracte només operaria en el cas que en la parcel·la no es construeixi; així intentem mantenir les dues coses, la cautela davant possibles especulacions i l’objectiu que el polígon s’ompli d’activitat “. Després d’un extens debat, els nous plecs presentats van ser aprovats per unanimitat.

D’altra banda, en aquest ple els grups municipals de PSOE i Compromís han presentat sengles mocions per elevar les seves propostes a debat i posar-les en marxa després de la seva aprovació, en aquest cas també per unanimitat.

Taronja africana

El portaveu de Compromís, José Vicente Guijarro, va llegir la moció titulada “Taronja africana”, registrada el passat 12 de desembre, davant la greu crisi citrícola que s’està vivint en aquest sector a la Comunitat Valenciana. Així, es va acordar instar el govern nacional a que sol·liciti a la Comissió Europea que apliqui urgentment “la clàusula de salvaguarda” en les importacions de cítrics africans, realitzant controls i inspeccions que ofereixin garanties per evitar el contagi de “la taca negra” a la producció europea, així com els altres mecanismes previstos per la normativa per evitar pertorbacions en el mercat i, finalment, que s’agilitin els tràmits per a la retirada de 250.000 tones de producció, amb pressupost suficient per a això.

“No és just que amb les actuals males pràctiques es beneficiï uns pocs i s’arruïne a un sector que dóna feina a moltes persones i que permet repartir de forma molt distributiva rendes en zones rurals”, afegia Guijarro. “En aquests moments de campanya s’han importat suficients tones de cítrics d’Àfrica de Sud per pertorbar el sector citrícola i és imprescindible actuar”.

La regidora d’Esquerra Unida, Mª Ángeles Llorente, va proposar, a més, sol·licitar al govern noves mesures fiscals que donin suport a l’explotacions agràries, una aposta ferma per una nova reforma de la Política Agrària Comuna, un canvi en les polítiques del camp que posi fre l’abandó, mesures que garanteixin l’autoabastiment i la seguretat alimentària, així com una nova política de preus que asseguri un marge just per als productors. Totes aquestes propostes van ser incorporades a la moció i aprovades per unanimitat.

“Per sobre de tot l’agricultura és un sector estratègic que ha de garantir la seguretat alimentària dels ciutadans i ciutadanes, més enllà de l’interès dels intermediaris; cal exigir un major control dels poders públics respecte a les importacions agrícoles de tercers països produïdes en règims d’esclavitud i amb controls sanitaris de dubtosa fiabilitat i cal apostar pel model Mediterrani, l’empresa familiar agrària, que permet repartir la riquesa i garantir la qualitat “, declarava Llorente.

Posada en valor del Pacte d’Estat en matèria de la Violència de Gènere

Aquesta moció, presentada per la regidora d’Igualtat, Ainoha Albiach, en nom del grup Socialista, va proposar un acord per seguir reforçant les mesures del Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere per combatre el terrorisme masclista i declarar unànimement el rebuig absolut a qualsevol posicionament polític que propugni l’eliminació o minoració d’aquestes mesures de protecció cap a les dones.

“Tot i la utilitat i el reconeixement internacional que ha rebut el nostre país per la Llei Integral i de l’important procés de presa de consciència que s’ha produït en la nostra societat davant la gravetat de la violència de gènere, avui algunes forces polítiques plantegen una demolició de tota l’estructura de prevenció, atenció i protecció de les víctimes “, apuntava Albiach. “Com si 976 dones assassinades, des que tenim dades, i una mitjana 150.000 denúncies anuals per maltractament no fossin suficient per rebutjar i aïllar als qui, sense embuts, fan del masclisme seva bandera política”.

Amb l’aprovació d’aquesta moció, es va manifestar per part del ple municipal el seu compromís amb l’impuls i l’aplicació de la Llei Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb la resta de poders públics.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*