L’IVCR + i restaura dos llenços de l’Església d’Andilla signats per Juan Ribalta

Los lienzos representan la presentación de la Virgen en el Templo y la visitación de María a su prima santa Isabel. Juan Ribalta, entre 1621 y 1626.
Los lienzos representan la presentación de la Virgen en el Templo y la visitación de María a su prima santa Isabel. Juan Ribalta, entre 1621 y 1626.
Los lienzos representan la presentación de la Virgen en el Templo y la visitación de María a su prima santa Isabel. Juan Ribalta, entre 1621 y 1626.
Els llenços representen la presentació de la Verge en el Temple i la visitació de Maria a la seva cosina santa Elisabet. Joan Ribalta, entre 1621 i 1626.

L’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR + I) ha iniciat la restauració de dos grans llenços procedents de les antigues portes del retaule major de l’Església Parroquial de l’Assumpció de la Mare de Déu de Andilla, gràcies a una subvenció que ha rebut la parròquia de la Diputació de València.

Els llenços representen la presentació de la Verge en el Temple i la visitació de Maria a la seva cosina santa Elisabet. Joan Ribalta, entre 1621 i 1626, els va pintar gràcies a l’encàrrec del bisbe de Sogorb, Pedro Ginés de Casanova, per protegir l’escultura del retaule que va realitzar l’escultor murcià Francisco Ayala.

Tot i que el llenç de la Presentació posseeix una cartel·la amb la signatura de Ribalta, sabem, pel llibre de fàbrica i els pagaments que va efectuar la parròquia, que en l’execució d’aquest també van participar altres artistes i col·laboradors seus com Abdó Castanyeda o Vicente Castelló.

Aquestes obres ja s’havien restaurat en diverses ocasions des de finals del segle XIX, i les més recents es van realitzar en 1955 i en 1976, però, tot i així, requerien una intervenció que eliminés els bastos repintades i els estucs que envaïen la pintura original, ja que aquestes intervencions afectaven negativament a l’estat de conservació dels llenços.

En l’estat de les obres s’ha detectat la pèrdua de pintura original a causa d’un problema d’humitats i d’una mala conservació durant el temps en què van estar guardats durant la Guerra Civil. Això s’aprecia fàcilment per les duplicitats que han repercutit en la pèrdua de pintura.

En el llenç de la Visitació, a més, es va modificar el format original, i es va afegir a la part inferior un empelt de fusta semicircular per suplir el buit que, en origen, corresponia a la porta d’accés al trasagrario.

La primera actuació en el llenç de la Presentació de la Mare de Déu ha estat la consolidació i la fixació de les nombroses zones afectades. Després d’una neteja del revers, una consolidació i una fixació de tota la superfície pictòrica, s’ha pogut col·locar l’obra en un bastidor de tensat per poder corregir les deformacions en pla.

En aquest moment el IVCR + I està realitzant la fase de neteja en les dues obres, en la qual s’han descobert tres tipus diferents d’estucs que corresponen a les diferents intervencions que han tingut els quadres, així com la gran quantitat de repintades que envaeixen la pintura original, que en el cas del llenç de la Presentació de la Mare de Déu arriben a ser molt abundants.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*