Riba-roja consolida el seu lideratge com a municipi més transparent de la Comunitat Valenciana en plena pandèmia en complir el 82’1% dels indicadors analitzats

El ayuntamiento hace un balance de las actuaciones anuales

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament compleix 133 dels 162 apartats estudiats 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha consolidat la seua posició de lideratge com el municipi més transparent de la Comunitat Valenciana en els últims anys i que, des de l’inici de la pandèmia al març de 2020, ha augmentat el seu avantatge, amb claredat, sobre la resta de consistoris valencians. La llista ha sigut dissenyada i publicada per l’empresa especialitzada en el sector Dynamic Transparency Index (Dyntra). 

El llistat inclou aquells municipis valencians amb més de 15.000 habitants en l’actualitat als ajuntaments de la qual s’ha sotmés a una exhaustiva revisió dels indicadors que identifiquen el grau de transparència i participació en relació cap als seus ciutadans. En cadascun dels ajuntaments de la Comunitat s’ha tingut en compte un total de 162 indicadors per a calibrar el grau de transparència. 

D’aquesta manera, Riba-roja de Túria compleix amb un total de 133 dels 162 indicadors analitzats i, per tant, aconsegueix un total de 82’1% sobre aquests. Aquestes dades suposen una millora substancial respecte de la situació que es vivia fa, exactament, tres anys quan l’índex marcava un total del 75’3%, és a dir, un increment del 9% entre tots dos períodes. 

La situació de Riba-roja de Túria en la primera posició amb el 82’1% de compliment dels indicadors analitzats suposa un avantatge notable respecte dels següents llocs, com el segon lloc ocupat per la Vila-joiosa amb el 74’69% empatat amb Alaquàs amb el mateix percentatge, Sagunt ocupa el quart lloc amb un altre 73’46% o Dénia amb un altre 72’22% en el cinqué lloc i València en el sisé amb el 70’99%. 

L’avaluació dels índexs analitzats inclou diversos apartats a l’hora d’analitzar el grau de transparència i participació de l’ajuntament. En el cas de Riba-roja de Túria ha aconseguit un 83’08% en transparència amb el compliment de 28 de 33 indicadors. Entre altres, es té en compte la informació dels càrrecs públics i el personal de l’ajuntament i la seua publicació en els mitjans digitals per a l’accés posterior dels ciutadans.

Un altre dels apartats és el de l’organització i el patrimoni municipal, amb un altre 90% de compliment, entre els quals destaquen la informació dels òrgans de govern, dades sobre organismes públics, la plantilla de personal, la relació dels immobles de titularitat municipal, l’inventari de béns, dades sobre el parc mòbil o les assignacions dels grups polítics. En total, es compleixen 9 sobre 10 indicadors. 

La informació sobre les normes i institucions municipals rep un altre 81’82% dels indicadors, entre ells les ordenances municipals, els ordres del dia, les actes dels plens i la seua retransmissió per internet, l’existència del codi ètic del bon govern, la publicació de les resolucions judicials i una ordenança de transparència, amb un total de 9 sobre 11 indicadors complits. 

Finalment, cal destacar la planificació i l’organització de l’ajuntament, en la qual obté un altre 72’73%, amb 8 sobre 11 indicadors analitzats. Entre els compliments cal ressenyar la publicació dels plans i programes anuals sobre objectius fixats, la publicació dels processos de selecció de personal o dels acords reguladors de condicions laborals, l’existència d’un pla estratègic d’igualtat de gènere, la publicació de la política de gestió documental o la identificació de les persones que formen part dels òrgans de representació del personal. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha assenyalat que el lideratge de l’ajuntament en aquest índex de transparència “és el resultat de l’obstinació i l’esforç dels empleats del departament creat l’any 2016 i de l’equip de govern al llarg dels últims anys, tot amb l’objectiu que els ciutadans tinguen accés a tota la informació sobre la gestió pública i, per això, dia a dia fem passos ferms i decidits per a potenciar aquesta línia de treball”. 

Cal recordar que l’Ajuntament de Riba-roja de Túria disposa d’un “Consell de Poble” en el qual estan integrats els representants dels dotze consells sectorials la funció dels quals passa per traslladar al consistori les propostes i suggeriments sobretot tipus de temes d’interés municipal. A més, també s’ha rebut el certificat Aenor que garanteix el compliment dels compromisos adquirits amb la ciutadania mitjançant la carta de serveis. A més, els sis pressupostos econòmics anuals incorporen en cada edició els denominats “pressupostos participatius” en els quals els ciutadans proposen projectes en inversions.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*