Riba-roja destinarà 225.000 euros a l’any en ajudes econòmiques d’emergència social per a cobrir les despeses necessàries de famílies i unitats de convivència 

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament publica les bases reguladores de les ajudes econòmiques enfocades a sufragar les despeses de determinades situacions socials 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases reguladores de les ajudes econòmiques d’emergència social corresponent al període comprés entre els anys 2022 i 2025. D’aquesta manera, al llarg d’aquest període de temps es destinaran un total de 225.000 euros a l’any procedents dels fons econòmics municipals. 

Aquestes ajudes tenen un caràcter extraordinari i estan enfocades a solucionar aquelles situacions en les quals es puguen trobar les famílies de Riba-roja de Túria afectades per un estat de necessitat conjuntural, dirigides a la unitat de convivència. Les unitats beneficiàries d’aquestes ajudes hauran de complir una sèrie de requisits per a optar a la concessió de les ajudes econòmiques. 

La concessió de les subvencions econòmiques es durà a terme a través d’un procediment de concurrència competitiva que hauran de complir les unitats de convivència sol·licitants al llarg del període 2022-2025. Les sol·licituds rebudes hauran de ser estudiades per una comissió tècnica de valoració i seguiment de les prestacions econòmiques que, en últim lloc, decidirà la concessió o denegació d’aquesta. 

Les sol·licituds s’analitzaran d’acord amb els factors socials, familiars i econòmics de les unitats de convivència que opten a les ajudes econòmiques, d’acord, a més, d’altres factors com la documentació presentada i el compliment del termini establit. Les subvencions que es destinen a les unitats de convivència hauran de cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent. 

Entre eixes necessitats cal destacar les despeses destinades a cobrir necessitats bàsiques familiars, despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual, despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i d’interés per a l’atenció de persones amb important problemàtica, desplaçaments per a rebre un tractament mèdic o atenció d’emergència residencial.

Els requisits que hauran de complir els beneficiaris consisteixen a estar empadronats i residir en el municipi com a mínim els 6 mesos d’antelació a la sol·licitud, ser major d’edat, acreditar situació de necessitat, aportar documentació, no superar la renda per càpita del nucli de convivència establida, acceptar un pla personalitzat d’intervenció social, escolarització i assistència en cas de menors d’edat i, a més, haver justificat correctament ajudes concedides amb anterioritat. 

Les ajudes d’emergència social de Riba-roja de Túria es distribueixen en ajudes econòmiques a la unitat de convivència destinades a cobrir necessitats bàsiques com la compra d’aliments, productes d’higiene personal, de neteja de la llar, de subministraments de l’habitatge habitual i despeses derivades del lloguer d’aquesta. En el pagament del lloguer de l’habitatge haurà de titular del contracte d’arrendament la persona sol·licitant. 

També, es concediran ajudes per a la llet infantil fins que el bebé haja complit els 6 mesos d’edat amb un caràcter trimestral i serà d’1 pot de llet infantil setmanal per bebé, a més d’ajudes per a pròtesis, amb tractaments especialitzats sempre que no estiguen inclosos en la cobertura pública sanitària. Es requerirà, a més, prescripció facultativa de la xarxa pública de salut o privada. 

Altres ajudes complementàries estan dirigides a pagar el transport, les despeses farmacèutiques, les ajudes econòmiques d’emergència residencial, les ajudes per a atendre necessitats temporals o d’emergència en centres especialitzats o les ajudes polivalents, amb caràcter temporal i transitori, a més d’ajudes per a la hipoteca. Totes les ajudes hauran de ser justificades, posteriorment. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes ajudes “són el millor escut de protecció social que des de l’ajuntament posem a la disposició de les famílies i les unitats de convivència del nostre municipi per a atendre situacions determinades que exigeixen la intervenció econòmica de les arques públiques, per això, l’administració local ha de ser garant del nostre sistema de solidaritat social”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*