Riba-roja ingressa 1’8 milions d’euros des de l’any 2015 per l’ocupació de l’espai públic que realitzen les grans companyies

Post també disponible en: Castellano

La taxa municipal grava amb un 1’5% a les empreses de serveis

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha ingressat un total de 1’8 milions d’euros des de l’any 2015 a l’exercici pressupostari de 2020 en concepte de la taxa per ocupació de la via pública que es cobra a les grans empreses i companyies privades l’activitat econòmica habitual de les quals necessita de l’espai de titularitat municipal per a dur-la a terme.

L’ordenança fiscal de Riba-roja de Túria per utilització privativa o aprofitament del domine públic local s’aplica a les empreses explotadores de serveis de subministraments d’interés general i que en el seu funcionament fan ús d’antenes, instal·lacions o xarxes que, materialment, ocupen el sòl, el subsòl o el vol de les vies públiques municipals. 

Entre les grans empreses o companyies que presten els seus serveis en la localitat i utilitzen per a això l’espai públic cal destacar la presència d’aquelles dedicades al subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de comunicació que es presten, totalment o parcialment, a través de xarxes i antenes fixes en el terme municipal de Riba-roja de Túria. 

La quota tributària que aplica l’Ajuntament de Riba-roja de Túria a les empreses dedicades a la telefonia mòbil està fixada en 1’5% sobre la base imposable en relació als ingressos mitjans per operacions als clients. En aquest apartat es tenen en compte el nombre total d’abonats de l’empresa i la xifra d’ingressos resultant d’aquests, tant en client pre pagament com els de post pague. 

D’aquesta manera, les arques municipals de Riba-roja de Túria van ingressar fins a 162.714 euros en l’exercici pressupostari de l’any 2015, altres 395.104 euros durant l’any 2016, l’any 2017 es van recaptar altres 404.187 euros, en l’exercici pressupostari de l’any 2018 altres 411.040 euros, i, finalment, l’any 2019 les arques públiques van recaptar un total de 456.021 euros. 

L’ordenança municipal regula també aquells serveis que presten les empreses que no es dediquen a la telefonia mòbil i el subjecte passiu de la qual és titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o vol de les vies públiques. En aquesta mena de casos, es preveu que la base imposable que s’utilitza per a obtindre l’import a abonar està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguen anualment en el terme de Riba-roja de Túria. El gravamen també està fixat en el corresponent 1’5% en total. 

Entre els ingressos que es tenen en compte a l’hora d’aplicar l’import a ingressar per part de les empreses cal destacar els subministraments o serveis d’interés general consumits pels clients, els serveis necessaris per a la posada en marxa com a enllaços de xarxa, comptadors o instal·lacions de la propietat. A més, s’inclouen lloguers, cànons o drets d’interconnexió o lloguers que abonen els clients. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat la importància que aquestes grans empreses “contribuïsquen econòmicament a les arques municipals de l’ajuntament per l’ús de l’espai públic, ja siga a través de canonades o cables en el sòl o subsòl o en antenes instal·lades en propietat municipal, així com els cables que puguen anar suspesos en l’aire”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*