Riba-roja premiarà a les empreses que empren persones majors de 45 anys en el nou contracte de neteja viària i utilitzen productes que respecten el medi ambient

Post també disponible en: Castellano

El ple aprova licitar el servici per 4’3 milions i 5 anys de duració

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat traure a licitació pública el nou contracte de l’empresa de la neteja viària per un muntant global de 4’3 milions d’euros i una duració màxima de 5 anys, sense possibilitat de pròrrogues. El plec de condicions puntuarà més les clàusules ambientals, socials i salaris dignes per als treballadors de l’empresa, entre altres aspectes.

L’aprovació de l’inici de l’expedient de contracte del servici de neteja viària a Riba-roja ha comptat amb el vot del PSPV com a impulsor del projecte, a més del suport del Partit Popular i Ciutadans i l’abstenció de Podem Riba-roja Pot, Compromís, l’Esquerra i Vox. El ple ha sol·licitat al departament de contractació l’elaboració del plec de condicions administratives particulars.

Els informes tècnics municipals de Riba-roja de Túria aposten per la necessitat de contractar el servei de neteja viària mitjançant un procediment obert i sense una divisió en lots causa de les característiques de l’servei municipal ja que es tracta d’una única prestació. A més, el servei serà executat en la seva totalitat en una sola actuació d’una mateixa empresa adjudicatària per simplificar les tasques de coordinació.

Les empreses que es presentin a el procés d’adjudicació de el servei de neteja hauran de complir una sèrie de requisits i clàusules, en la qual es tindrà en compte la millor relació qualitat-preu, diversos criteris d’adjudicació socials i mediambientals i la condició d’executar-les amb caràcter social i la contribució a l’acompliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), subjecte a regulació harmonitzada.

El nou contracte suposarà nombroses millores a partir d’ara com un servei de neteja viària permanent de dilluns a diumenge en totes les urbanitzacions i al nucli urbà, amb una estructura moderna i àgil per atendre tota la demanda zonificada en tres àrees. La primera d’ella afectarà les urbanitzacions de l’àrea nord, com Gallipont, Santa Mònica, El Molinet, Parc Montealcedo, Entrenaranjos, Santa Rosa i el Clot de Navarrete. La zona centre se centrarà en el casc urbà, Masia de Traver, València la Vella, Els Pous i la Llobatera. Finalment, la zona sud amb la Reva.

El plec de condicions ha d’incloure consideracions socials, mediambientals, condicions especials d’execució i una exigència de garantia definitiva de l’5% de l’preu d’adjudicació de el contracte, així com criteris d’adjudicació com el projecte de prestació de servei de neteja viària i espais públics, millores propostes i millores al mig materials oferts, l’oferta econòmica per a la prestació de servei o la compensació econòmica per l’assumpció de la maquinària de l’ajuntament.

La comissió avaluadora tindré en compte els criteris d’inserció sociolaboral de persones amb dificultats d’accés a l’mercat laboral -persones majors de 45 anys i manteniment del seu contracte-, així com altres socials com garantir la seguretat i protecció de la salut en el treball i compliment dels convenis col·lectius i territorials, un ús no existeixi de el llenguatge o el pagament de salaris als empleats.

La futura empresa prestadora de el servei també es comprometrà a emprar productes respectuosos amb el medi ambient i el seu correcte emmagatzematge, una gestió dels residus urbans i inerts generats durant el servei, quedarà prohibit l’abocament d’aigües i productes residuals susceptibles de provocar contaminació, així com una neutralització dels productes químics emprats en la desinfecció abans del seu abocament a la xarxa de clavegueram.

Finalment, cal assenyalar altres exigències a l’empresa adjudicatària com la solvència tècnica mitjançant un certificat de l’servei de neteja sanitari com les normes ISO 9001 o ISO 14001, i un requisit de gestió ambiental. S’exigirà un compliment de les normes de gestió mediambiental i un compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per reduir l’impacte que, en el medi ambient, pugui ocasionar la prestació de el servei objecte de el contracte.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacat “el caràcter ambiciós d’aquest servei tan important per a la ciutadania i tan necessari en els nostres carrers, un dels més importants en aquesta legislatura al costat de la seguretat ciutadana i la jardineria; en aquest plec serà molt important que compleixin tots els requisits socials i ambientals, així com un tracte correcte als treballadors”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*