Riba-roja regula l’adjudicació dels quatre habitatges socials destinades a les famílies i persones més vulnerables per un període màxim de 18 mesos

Post també disponible en: Castellano

El ple aprova el reglament sobre l’adjudicació d’aquests habitatges

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat l’ordenança municipal que regularà l’adjudicació dels quatre habitatges socials existents actualment en la localitat i que es destinaran a les famílies més vulnerables. Aquesta proposta de l’equip de govern del PSPV ha comptat amb el suport del Partit Popular, Ciutadans, Compromís, Esquerra Unida i l’abstenció de Podemos Riba-roja Pot i de Vox. 

L’articulat confirmat pel ple municipal constata la necessitat de donar resposta a les demandes d’aquelles persones o unitats familiars que, per diverses circumstàncies, han perdut el seu domicili habitual. Per això, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha posat en marxa aquest programa amb els quatre habitatges que ha cedit la Sareb (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària).

Els habitatges suposen una solució “immediata” per a afrontar determinades situacions difícils per “emergència social” d’indefensió i desemparament, de manera que constitueixen un allotjament alternatiu. Existeixen dos perfils de possibles usuaris, aquells per emergència social sobrevinguda o urgent i aquells per emergència social permanent, a causa dels recursos dels quals dispose la unitat familiar. 

L’ordenança regula els criteris d’adjudicació dels quatre habitatges socials de Riba-roja de Túria i que se sustentaran en raons familiars com el nombre de membres de la unitat familiar –monoparental o nombroses, entre altres-, els arguments socials com a familiars a càrrec amb discapacitat, dependència o desnonament, els criteris econòmics per l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem) o els criteris per ajust d’idoneïtat, sobre les característiques dels habitatges, el nombre d’habitacions o els metres quadrats d’aquesta. 

A més, una comissió de valoració s’encarregarà de valorar totes les sol·licituds dels habitatges rebuts i que estarà composta per diversos càrrecs tècnics de l’àrea de Polítiques Inclusives. Aquest equip plural i transversal valorarà les diverses situacions de les persones i les unitats familiars per a adequar els recursos residencials a la sol·licituds i demandes rebudes a aquest efecte. 

Cal destacar que l’adjudicació dels habitatges socials de Riba-roja de Túria tindrà un caràcter temporal i rotatori per als usuaris que resulten adjudicataris. Per aquest motiu, el dret de l’ocupació dels habitatges assignats a cada usuari o unitat familiar tindrà una vigència inicial de sis mesos, que es podran prorrogar per períodes de sis mesos fins a aconseguir un màxim de 18 mesos. 

El departament de Serveis Socials realitzarà un seguiment de l’estada de cada unitat familiar o usuari en l’habitatge concedit amb l’objectiu de dotar-la dels mitjans i els recursos necessaris per a canalitzar la situació que els ha portat a aquesta situació. A més, s’apostarà per un programa transversal de contraprestació, amb ajudes per a trobar un treball o assessorar-los en cas de necessitat per recursos formatius, com a cursos o plans de formació. 

Per això, l’objectiu final i primordial d’aquest pla dels habitatges socials de Riba-roja de Túria passa per revertir la situació adversa per la qual travessen les unitats familiars o les persones adjudicatàries i, d’aquesta manera, troben una alternativa residencial pro els seus propis mitjans. L’adjudicació dels habitatges tindrà el caràcter temporal mentre troben un habitatge. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquests habitatges “són una eina essencial per a dotar de recursos residencials a aquelles persones o famílies que més el necessiten, per les circumstàncies personals de cadascun d’ells; per aquesta raó, aquest nou reglament ajudarà a donar una cobertura legal a l’hora d’adjudicar aquests habitatges des de l’àrea de Serveis Socials”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*