Xest publica les bases de les beques de l’àrea de Cultura per al Curs 2019-2020

La edil de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Cheste, Mª Ángeles Llorente.

Post també disponible en: Castellano

La edil de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Cheste, Mª Ángeles Llorente.
L’edil de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Xest, Mª Ángeles Llorente.

La regidoria de Cultura informa que el proper dilluns, 22 de juliol, s’obre el termini per sol·licitar les beques de col·laboració en les activitats generals de l’àrea de Cultura per al curs 2019-2020.

Es convoquen 6 beques amb una dotació de 1.155 euros bruts cadascuna i un màxim de 210 hores a realitzar. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 30 de juliol, dimarts. Podran optar a les beques de col·laboració les persones que estiguin matriculades com a alumnes o alumnes oficials durant el curs 2019-2020 en estudis universitaris, en la seva primera titulació universitària (admetent si escau segons cicles o Màsters Oficials que complementin aquests estudis) i Batxillerat.

A més d’això, hauran de reunir els següents requisits:
-Haver aprovat el curs anterior.
-Haver complert els 18 anys.
-Estar empadronat a la localitat de Xest amb anterioritat a la convocatòria d’aquestes bases.
Gaudir de suficient disponibilitat horària, sempre que redundin a nivell formatiu en l’àrea de cultura i comporti tenir horari disponible els caps de setmana per col·laborar en les activitats culturals i entre setmana per col·laborar amb cultura en tasques de preparar exposicions, penjar cartells, col·laborar amb tasques de biblioteca, etc.
-No exercir actualment treball remunerat, ni percebre ingressos per desocupació.
-No haver estat beneficiari d’aquestes beques en dues ocasions.

Els i les aspirants a la beca sol·licitaran les mateixes mitjançant instància dirigida a l’Alcalde-President de l’Ajuntament, que es presentarà en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Xest i s’acompanyarà de la següent documentació:
1. Fotocòpia del DNI o passaport.
2. Certificat d’empadronament històric i col·lectiu.
3. Document acreditatiu o fotocòpia compulsada de matrícula acadèmica en el curs 2019-2020 i horaris del curs.
4. Certificat d’expedient: resultats acadèmics dels estudis realitzats en el curs anterior.
5. Fotocòpia compulsada dels cursos realitzats per la persona interessada (imprescindible que estiguin especificats per hores).
6. Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda de 2017 de tots els membres de la unitat familiar on estigui inclosa la persona sol·licitant, o certificat d’Hisenda de no haver realitzat la declaració de la Renda per no haver arribat al mínim establert.
7. Certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social.
8. Certificat negatiu del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) de percepció de prestacions.

Les bases completes es poden consultar al web de l’ajuntament: www.cheste.es

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*