El PRyA sol·licita informació de la moció aprovada sobre les ordenances municipals de camins i plantacions

Desde el Partido de Requena y Aldeas solicitamos información en el pasado pleno ordinario del mes de julio sobre el estado de ejecución de la moción sobre las ordenanzas municipales de caminos y plantaciones presentada en el pleno de junio de 2018
Desde el Partido de Requena y Aldeas solicitamos información en el pasado pleno ordinario del mes de julio sobre el estado de ejecución de la moción sobre las ordenanzas municipales de caminos y plantaciones presentada en el pleno de junio de 2018

Post també disponible en: Castellano

Desde el Partido de Requena y Aldeas solicitamos información en el pasado pleno ordinario del mes de julio sobre el estado de ejecución de la moción sobre las ordenanzas municipales de caminos y plantaciones presentada en el pleno de junio de 2018
Des del Partit de Requena i Llogarets sol·licitar informació en el passat ple ordinari del mes de juliol sobre l’estat d’execució de la moció sobre les ordenances municipals de camins i plantacions presentada al ple de juny de 2018

“Des del Partit de Requena i Llogarets sol·licitar informació en el passat ple ordinari del mes de juliol sobre l’estat d’execució de la moció sobre les ordenances municipals de camins i plantacions presentada al ple de juny de 2018, la qual recordem a continuació: De tots és sabut que a causa de les característiques del municipi de Requena com el més extens de la Comunitat Valenciana, amb els 814’21 km. quadrats fan que sigui el que més camins i infraestructures agràries posseeix de la nostra regió”.

“Per les característiques abans esmentades i ja que actualment només disposem d’un Reglament Pel Servei Municipal de Camins, des del Partit de Requena i Llogarets pensem que és convenient disposar d’una Ordenança Municipal de Camins, per ordenar i conservar les nostres infraestructures agràries, així com ser eina per solucionar possibles conflictes entre particulars a causa de la utilització d’aquests camins”.

“També dir que aquesta enorme extensió fa que un dels nostres motors econòmics sigui l’agricultura i per tant en l’any 1998 va ser aprovada pel ple de l’Ajuntament de Requena una ordenança reguladora de la distància de plantacions entre finques confrontants i camins públics, la qual va ser publicada en el BOP n.º 234, de 02.10.98, la mateixa i segons ens informen alguns interessats s’ha quedat obsoleta pel pas del temps i la introducció de noves formes de cultiu o indueix a errors interpretatius”.

“Aquesta ordenança contempla les distàncies a guardar en les plantacions d’arbrat, arbustos o vinya respecte als camins públics o entre finques confrontants”.

Així mateix, des del Partit de Requena i Llogarets i amb l’objecte de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració o actualització de normes de tipus agrari, “proposem que es convoqui el Consell Agrari Municipal perquè assessori sobre les ordenances abans esmentades com a col·lectiu implicat en aquesta matèria”.

Per tot l’exposat anteriorment, el Partit de Requena i Llogarets va proposar al Ple de la Corporació, l’aprovació dels següents acords:

PRIMER. Convocar el Consell Agrari Municipal com a òrgan assessor en temes agraris.

SEGON. Redactar una Ordenança Municipal de Camins prèvia consulta al Consell Agrari Municipal.

TERCER. Actualitzar l’Ordenança Municipal de plantacions si cal prèvia consulta al Consell Agrari Municipal.

Aquesta moció pretén dotar a l’Ajuntament de Requena d’una eina que ordeni el nostre medi rural pel que fa a infraestructures agràries i plantacions agrícoles es refereix, així com per poder solucionar possibles conflictes sobre l’ús dels camins o entre propietaris confrontants de parcel·les agrícoles, per això des del Partit de Requena i Llogarets creiem que s’ha de prioritzar aquest tema i tenir-lo aprovat al més aviat possible.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*