Els lladres del camp roben fins a productes fitosanitaris per l’elevat preu que aconsegueixen

Post també disponible en: Castellano

Segons l’organització agrària, AVA-Asaja, “els robatoris en el sector agrari solen centrar-se en les instal·lacions de reg, objectes metàl·lics i collites amb un alt valor en el mercat. Però, a causa de l’encariment històric dels inputs, els lladres han començat a posar el seu punt de mira també cap a una altra mena de productes com els fitosanitaris”.
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) denúncia que un associat de Nules, Antonio Lucas, acaba de ser víctima d’un assalt a una caseta de camp on els lladres van mostrar una especial prioritat per emportar-se els productes fitosanitaris que estaven guardats i l’ús dels quals resulta necessari per a fer front tant a les males herbes com a les plagues i malalties dels cítrics. També van robar un polvoritzador de piles dedicat a la realització d’aplicacions de tractaments i diferents utensilis que s’empren en labors agràries. El valor econòmic d’aquestes sostraccions, així com de la reparació de la porta i la paret que els assaltants van tombar després de violents colps, ascendeix a uns 4.000 euros. La denúncia ja ha sigut interposada davant la Guàrdia Civil.
L’organització agrària adverteix que els principals inputs s’han encarit d’una manera brutal en l’últim any. La majoria dels productes fitosanitaris que s’usen en l’agricultura valenciana han duplicat el seu preu, la qual cosa atrau als lladres. Per això, AVA-Asaja reclama a les administracions que intensifiquen la vigilància tant de les parcel·les com dels punts de recepció de les mercaderies robades a fi d’atallar els robatoris en el medi rural.
Segons l’associació, en aquest cas s’ha denunciat el delicte, però en la majoria de robatoris no es denuncia perquè els agricultors han arribat a la conclusió que denunciar no serveix per a res i suposa una pèrdua de temps. No obstant això, AVA-Asaja demana i recomana a tots els agricultors i ramaders que patisquen robatoris que interposen denúncies, simplement per solidaritat amb el col·lectiu agropecuari, ja que si no es fa, des de la Delegació del Govern, basant-se en la reducció de denúncies, conclouen i informen que disminueix el nombre de robatoris i, per tant, no es prenen mesures més contundents contra aquesta xacra que es ve patint greument des de fa dècades. Informa, Luis Ibáñez.

Según la organización agraria, AVA-Asaja, “los  robos en el sector agrario suelen centrarse en las instalaciones de riego, objetos metálicos y cosechas con un alto valor en el mercado. Pero, a causa del encarecimiento histórico de los insumos, los ladrones han empezado a poner su punto de mira también hacia otro tipo de productos como los fitosanitarios”.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denuncia que un asociado de Nules, Antonio Lucas, acaba de ser víctima de un asalto a una caseta de campo donde los ladrones mostraron una especial prioridad por llevarse los productos fitosanitarios que estaban guardados y cuyo uso resulta necesario para hacer frente tanto a las malas hierbas como a las plagas y enfermedades de los cítricos. También robaron un pulverizador de pilas dedicado a la realización de aplicaciones de tratamientos y diferentes utensilios que se emplean en labores agrarias. El valor económico de estas sustracciones, así como de la reparación de la puerta y la pared que los asaltantes tumbaron tras violentos golpes, asciende a unos 4.000 euros. La denuncia ya ha sido interpuesta ante la Guardia Civil.

La organización agraria advierte de que los principales insumos se han encarecido de una manera brutal en el último año. La mayoría de los productos fitosanitarios que se usan en la agricultura valenciana han duplicado su precio, lo que atrae a los ladrones. Por ello, AVA-Asaja reclama a las administraciones que intensifiquen la vigilancia tanto de las parcelas como de los puntos de recepción de las mercancías robadas a fin de atajar los robos en el medio rural.

Según la asociación, en este caso se ha denunciado el delito, pero en la mayoría de robos no se denuncia porque los agricultores han llegado a la conclusión que denunciar no sirve para nada y supone una pérdida de tiempo. No obstante, AVA-Asaja pide y recomienda a todos los agricultores y ganaderos que sufran robos que interpongan denuncias, simplemente por solidaridad con el colectivo agropecuario, ya que si no se hace, desde la Delegación del Gobierno, basándose en la reducción de denuncias, concluyen e informan que disminuye el número de robos y, por tanto, no se toman medidas más contundentes contra esta lacra que se viene sufriendo gravemente desde hace décadas. Informa, Luis Ibáñez.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*