L’Ajuntament de Bunyol informa la població del Calendari Fiscal per a aquest any 2022

Post també disponible en: Castellano

La Regidoria d’Hisenda i Recaptació de l’Ajuntament de Bunyol informa del Calendari Fiscal previst per a aquest any 2022 en la localitat. Hi ha tres períodes de pagaments diferents: de l’1 de març al 2 de maig; de l’1 de juny a l’1 d’agost; i del 15 de juliol al 3 d’octubre.
En el primer període de pagament el contribuent pagarà de l’1 de març al 2 de maig la Taxa de Recollida de Fem, el Subministrament d’Aigua Potable, l’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica i els Guals. En tots ells es carregaran les domiciliacions el 2 de maig.
El segon període de pagament serà de l’1 de juny a l’1 d’agost. Ací haurà de pagar-se la Taxa de Tractament de Residus Sòlids. Els càrrecs domiciliats es fraccionen en dos: l’1 de juliol el 50% i l’1 d’agost el restant 50%.
I finalment, del 15 de juliol al 3 d’octubre haurà de pagar-se tres impostos: el de Béns immobles-Urbana (IBI), el de Béns immobles-Rústica (IBI) i el d’Activitats Econòmiques (IAE). Els càrrecs domiciliats es faran efectius el 3 d’octubre en aquests impostos, a excepció de l’Impost de Béns immobles-Urbana, que els càrrecs domiciliats es faran el 50% l’1 d’agost i l’altre 50% el 3 d’octubre.
Tots els que desitgen fer algun tràmit poden fer-lo accedint a www.sede.dival.es/oficinatributaria 
També poden acostar-se a l’Oficina de Recaptació a l’Ajuntament de Bunyol, o telefonar al 96 250 01 51
Les domiciliacions faran efecte les realitzades fins a un mes abans del càrrec en compte. Serà indispensable aportar justificant de titularitat del compte bancari (llibreta, rebut o certificat de compte i DNI amb autorització en cas de no ser titular del compte).

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*