Riba-roja comprarà habitatges mitjançant el dret de tanteig i retracte destinades a les persones més vulnerables i les famílies en perill d’un desnonament

Post també disponible en: Castellano

El ple rubrica un conveni amb la conselleria d’Habitatge

El ple municipal de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica mitjançant el qual l’administració local assumeix els drets de punt i retracte que permetrà a partir d’ara l’adquisició d’habitatge públic mitjançant els drets de tanteig i retracte. 

L’acord plenari ha comptat amb el vot a favor de l’equip de govern del PSPV, Podemos Riba-roja Pot, Compromís i Esquerra Unida i l’abstenció de la resta de formacions polítiques: el Partit Popular, Ciutadans i Vox. 

Aquest conveni suposa la possibilitat que el consistori puga adquirir habitatges per a destinar-les a aquelles famílies, persones i col·lectius amb escassos recursos econòmics o en situació de vulnerabilitat que es troben en el registre de demandants d’habitatge de la Generalitat Valenciana o, en el seu cas, en el del propi de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria. 

L’acord suposa, a més, la creació d’una comissió de seguiment i control que estarà integrada per una persona representant de cadascuna de les administracions públiques que subscriuen el conveni i la secretària del propi ajuntament, amb veu, però sense vot. La direcció general d’Habitatge representarà a la conselleria mentre que el consistori designarà al regidor encarregat d’habitatge. 

El text de la moció plenària recorda que “la situació de crisi residencial existent en la Comunitat Valenciana s’ha vist agreujada a conseqüència del Covid-19; la conselleria d’Habitatge, conscients i preocupats per aquesta situació, enfoca tots els seus esforços en la protecció de les persones vulnerables i en la garantia de la funció social de l’habitatge”. 

Els objectius d’aquest conveni consisteixen a “oferir una resposta àgil a les necessitats residencials en la Comunitat Valenciana mitjançant l’adquisició d’habitatges per tanteig i retracte, per a construir una xarxa d’habitatges de protecció pública amb vocació de permanència en promoure la seua municipalització mitjançant diferents mecanismes per a donar resposta a les diferents realitats dels municipis”. 

Els habitatges adquirits per aquest procediment quedaran qualificades com a habitatge protegit “amb caràcter permanent” i s’hauran de destinar a habitatge habitual i permanent de les famílies, persones i col·lectius amb escassos recursos econòmics o en situació de vulnerabilitat. L’adquisició per part del consistori possibilita que els aspectes d’habitabilitat i les llicències associades, així com l’adjudicació a les persones que viuen en el municipi es puguen realitzar de forma més directa i pròxima al propi ciutadà. 

Els immobles que s’adquirisquen a través d’aquest dret de tanteig i retracte s’incorporaran al patrimoni d’habitatge públic de Riba-roja de Túria per a destinar-los a les famílies previstes en aquest conveni entre totes dues parts. D’aquesta manera, la conselleria comunicarà al propi ajuntament totes les notificacions de transmissions d’habitatge que es puguen produir en el municipi i, a més, donarà informació sobre l’actualització de les àrees de necessitat d’habitatge. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “la importància d’aquest conveni amb la Generalitat perquè el nostre municipi puga tindre una xarxa pública d’habitatges socials per a les famílies més vulnerables o que puguen tindre majors problemes per a accedir a una llar i, per això, hem posat en marxa mecanismes per a solucionar aquesta situació”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*