Riba-roja concedeix 310 beques per al transport als estudiants amb una mitjana de 150 euros en ajudes econòmiques

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament preveu una partida pressupostària de 60.000 euros 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit un total de 310 beques al transport a estudiants de la universitat, estudis superiors de música i dansa, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior i, finalment, formació professional bàsica. Les subvencions econòmiques concedides per les arques municipals oscil·len els 150 euros de mitjana per cadascuna d’elles mentre que l’aplicació pressupostària preveu una partida de 60.000 euros. 

El consistori ha comunicat, a més, que existeixen altres 101 sol·licituds que s’han admés però els beneficiaris sol·licitants de les quals hauran d’esmenar alguns dels requeriments provisionals per a la concessió definitiva. Entre les deficiències que hauran de solucionar destaquen la falta del certificat o justificant de la matrícula, justificant de notes, justificant bancari, fitxa de manteniment de tercers, declaració jurada, signatures en algun annex o absència d’algun annex o tiquets, entre altres. 

Els supòsits subvencionats per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria inclouen els estudis oficials en centres educatius citats, a més dels estudiants que cursen en universitats o en centres educatius oficials estrangers, dins del programa Erasmus o en qualsevol uns altres de similars característiques. S’engloben, també, els estudis oficials i propis, de màster i doctorat vàlids en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). 

Les ajudes econòmiques concedides pel consistori oscil·len entre els 50 i els 150 euros com a màxim, si bé la mitjana de cadascuna d’elles ronda els 150 euros, mitjançant procediments de concurrència competitiva, prèvia comprovació del compliment dels requisits per part de les persones sol·licitants i presentació de la documentació requerida. Les persones que accedisquen a les subvencions deuran, a més, aportar els justificants del pagament estipulat en el curs acadèmic. 
Les bases reguladores per a la concessió de les ajudes econòmiques estableixen els requisits que han de complir els beneficiaris, com la necessitat de ser estudiants empadronats a Riba-roja de Túria abans de l’1 de juny de l’any 2020, no superar els 30 anys d’edat, haver aprovat un mínim de crèdits o assignatures en el curs 2019-2020, amb almenys el 50% dels crèdits matriculats en el cas dels estudis d’universitat o superiors, a més d’una nota mitjana de 5 per als estudiants de batxiller, cicles, FPB o PFCB. 

Una comissió d’avaluació s’encarrega de les tasques pròpies de la tramitació burocràtiques de les sol·licituds, composta per una presidència ocupada per la regidora delegada de Joventut, una secretària general, una tresorera i, finalment, un vocal que recaurà en el tècnic de Joventut. Aquesta comissió acreditarà que les persones sol·licitants estan al corrent de les obligacions tributàries. 

Per part seua, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria serà l’òrgan competent per a l’ordenació, la instrucció i la resolució de les subvencions concedides. Cal destacar que la concessió de les ajudes econòmiques contingudes en les bases de regulació preveu que seran compatibles amb qualsevol altra mena de subvenció o ajuda. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes beques “són una ajuda molt important per als estudiants del nostre municipi ja que constitueixen una de les prioritats d’aquest equip de govern en la seua aposta clara i decidida per invertir i destinar els recursos econòmics necessaris per a la formació dels nostres joves en el seu camí per aconseguir en un futur un lloc de treball”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*