Salvador firma 5 convenis de rehabilitació i regeneració urbana amb els ajuntaments de Xàtiva, Ontinyent, Almussafes, Llíria, i Sagunt

La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, María José Salvador.
La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, María José Salvador.
La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, María José Salvador.
La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de Territorio, María José Salvador.

La Consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració de Territori, María José Salvador, ha firmat cinc convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Xàtiva, Ontinyent, Almussafes, Llíria i Sagunt per a escometre actuacions en matèria de regeneració urbana (ARRU) , així com de rehabilitació i altres temes de la seua competència com les adequacions en els accessos al monestir de Sant Miquel a Llíria. El valor dels convenis firmats este dimarts aconseguix una suma de 3 milions d’euros. D’esta manera, Salvador ha firmat amb l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá, el conveni per a la gestió de l’actuació de regeneració i renovació urbana (ARRU) del nucli antic de la ciutat, a l’empara del Pla Estatal de Vivenda 2013-2016 que permet que les actuacions s’executen fins al 31 de desembre de 2018.

El conveni establix una subvenció per a l’exercici 2018 de 1.815.257 euros, dels que el Ministeri de Foment aporta 1.275.000 euros, i la Generalitat participa amb 540.275 euros. Cal recordar que l’acord de 2015 entre el ministeri, la conselleria i l’ajuntament establia una inversió total de 4.428.799 euros, dels que 1.556.000 euros els aporta el Ministeri de Foment, 565.714,28 va a càrrec de Generalitat, i la resta va a càrrec de l’Ajuntament de Xàtiva i dels particulars. El conjunt de les obres que s’estan realitzant comprenen la rehabilitació de 90 vivendes, la substitució i nova edificació d’altres 10 vivendes, amb qualificació energètica mínima tipus B, a causa del seu estat de deteriorament, així com actuacions de reurbanització en els espais públics.

ARRU d’Ontinyent

De la mateixa manera, la consellera María José Salvador ha firmat amb l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, un conveni de col·laboració per a gestionar les actuacions de l’Àrea de Regeneració i Renovació urbana (ARRU) d’este municipi per a l’any 2018. El conveni establix una subvenció per a l’exercici 2018 de 684.916,59 euros de què el Ministeri de Foment aporta 474.817 euros i la Generalitat participarà amb 210.000 euros. Gràcies a este conveni s’estan realitzant obres d’edificació de 6 vivendes en substitució d’altres prèviament demolides en el barri de La Vila i el Centre Històric- Raval d’Ontinyent per trobar-se en un elevat estat de deteriorament. A més, s’ha programat la rehabilitació de 59 vivendes junt amb les obres de recuperació d’elements estructurals de l’edifici, d’accessibilitat, d’adequació d’elements comuns i d’habitabilitat.

Monestir de Sant Miquel de Llíria

D’altra banda, la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha firmat un conveni amb l’alcalde de Llíria, Manuel Civera, para per a dur a terme obres d’adequació en l’accés al Real Monestir de Sant Miquel de Llíria, de titularitat municipal. Per a l’execució d’esta projecte, la Conselleria aportarà una subvenció de 200.000 euros amb càrrec als pressupostos de 2018, mentres que l’Ajuntament aporta 335.385 euros. El projecte contempla la pavimentació i remodelació de les zones de vianants i rodades, respectant l’estructura de les mateixes i ampliant en la mesura dels possible les voreres i zones enjardinades. Amb esta actuació, la Conselleria pretén sanejar la zona de construccions insalubres existents, recuperar l’espai que ocupaven estes per a ser tornat a la muntanya i constituir una zona de descans per a les persones que accedisquen al Monestir de Sant Miquel.

Sobre este conveni, la consellera ha expressat la seua voluntat de finançar part d’estes obres per la importància que té el projecte tant per al municipi ja que el projecte es troba afrontant amb el jaciment arqueològic “Poblado Ibèric Turó de Sant Miguel”, declarat Bé d’Interés Cultural (BIC) .

Casa Ayora Almussafes

De la mateixa manera, Salvador ha firmat amb l’alcalde d’Almussafes, Antonio González, un conveni per a obres d’adequació de la planta baixa de la Casa Ayora, a Almussafes, per a ús de museu. A través d’este conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Almussafes, la Conselleria aportarà una subvenció de 300.000 euros. Les actuacions a realitzar inclouran el reforç estructural per a evitar l’afonament descontrolat d’alguns dels elements danyats. Es tracta d’un edifici emblemàtic per a la població i de gran importància pel seu valor artístic i històric en el municipi.

L’Ajuntament d’Almussafes va realitzar un estudi de les patologies existents en la Casa Ayora que van determinar la necessitat d’intervindre en este històric edifici perquè es complisca la normativa existent. El termini de vigència d’este conveni finalitza el 31 de desembre de 2018 i es finançaran a càrrec seu les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2018.

Sagunt Finalment, la consellera Salvador i l’alcalde de Sagunt, Josep Francesc Fernández, han firmat la resolució (anul·lació) del conveni subscrit en 2004 entre l’ajuntament i l’anterior IVVSA, hui Evha, corresponent al PAI Macrosector V, entre Sagunt i el Port de Sagunt, amb una superfície de 115.000 metres quadrats i en el que es preveia construir un total de 872 vivendes. Els tràmits es van paralitzar en 2007 a causa de la inviabilitat econòmica del projecte que va planejar l’anterior Govern. Actualment, i atés que els propietaris del sòl estan interessats a desenrotllar directament el sector (Agrupació d’Interés Urbanístic La Vila) , la Generalitat ha acordat amb l’ajuntament anul·lar de mutu acord el conveni subscrit en 2004.

També s’ha acordat que els propietaris de sòl han de compensar a l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol (EVha) amb els gastos derivats dels treballs realitzats fins al moment com l’elaboració dels documents de planejament i gestió, alçament topogràfic i estudi d’arqueologia que ascendixen a 116.502 euros. D’esta manera, una vegada resolt el conveni, l’Ajuntament podrà adjudicar el PAI directament als propietaris del sòl.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*