Utiel obre el termini per sol·licitar els ajuts a l’lloguer d’habitatge

Post també disponible en: Castellano

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de l’Territori publicava ahir en el DOGV el programa d’ajudes a l’lloguer d’habitatge que inclou subvencions generals i també específiques per a llogaters joves.

En ambdós casos, el termini per sol·licitar els ajuts finalitza el 31 de març de 2020 i es pot tramitar a través de el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Utiel.
L’objectiu d’aquests ajuts és afavorir l’accés a habitatges de lloguer i facilitar el primer accés a l’habitatge als joves. En aquesta convocatòria es subvencionen els rebuts des de l’1 de gener a 31 de desembre de 2020.
Tipus d’Ajuts
El programa d’ajudes a l’lloguer d’habitatge 2020 de la Comunitat Valenciana estableix dues línies subvencionables:
La línia de LLOGUER JOVE Podeu sol·licitar titulars de contracte d’arrendament menors de 35 anys en el moment de la sol·licitud. Tots els membres de la seva unitat de convivència han de ser menors de 35 anys i només s’admet que superi aquesta edat si es tracta d’una persona dependent.

La subvenció podrà arribar a un 50% de la renda de l’lloguer

La línia de LLOGUER GENÈRIC no té requisits d’edat, i és compatible amb algunes de les ajudes que puguin tramitar altres organismes, en situacions d’especial vulnerabilitat, la qual cosa haurà acreditar-se.

La subvenció arribarà fins al 40% de l’lloguer amb un màxim de 2.880 € anuals i fins a un 50% si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, amb un màxim de 3.600 € anuals.

Requisits

Poden accedir a aquests ajuts totes les persones amb un contracte de lloguer que compleixin el límit de preu establert per municipi, en el cas d’Utiel un màxim de 480 € / mes, així com les condicions d’ingressos de la unitat de convivència.
En termes generals hauran de ser iguals o inferiors a 3 vegades l’IPREM i de forma excepcional (famílies nombroses, persones amb diversitat funcional …) els ingressos poden ser de 4 o 5 vegades l’IPREM.
Entre els grups prioritaris s’inclouen els afectats per desnonament, famílies monoparentals o nombroses, dones víctimes de violència de gènere o persones amb diversitat funcional.

Sol·licituds

La tramitació d’aquests ajuts pot formalitzar-se de manera telemàtica en www.habitatge.gva.es fins al 31 de març o presencialment a través de el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Utiel fins al 30 de març. Els interessats / des han de sol·licitar cita prèvia trucant a l’96.217 05 04.
El formulari de sol·licitud haurà d’anar acompanyat de l’acreditació d’empadronament, contracte d’arrendament de l’habitatge de durada mínima d’un any, així com rebuts bancaris que acreditin el pagament de l’lloguer des de l’1 de gener fins a la sol·licitud entre altres documents.

Informació completa amb model de sol·licitud i annexos en www.utiel.es

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*