CHJ i Delegació del Govern busquen alternatives per a la reducció del risc d’inundacions de la Ribera del Xúquer

Post també disponible en: Castellano

Aquesta actuació, inclosa en el vigent Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la demarcació, permetrà trobar solucions als problemes d’inundació en el baix Xúquer 
L’objectiu és la redacció de cinc projectes bàsics de noves infraestructures i deu estudis d’adaptació del risc d’inundació d’edificacions o instal·lacions vulnerables, amb la finalitat de reduir el risc d’inundació existent
S’establiran contactes freqüents amb les Administracions locals i els agents socials, a fi de dissenyar conjuntament les solucions, que hauran de ser eficaces, sostenibles i compatibles amb el territori

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, O.A., Miguel Polo, ha participat, acompanyat pel Director Tècnic, Javier Ferrer, al costat de la Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, en una jornada celebrada a l’Ajuntament d’Alzira, amb diversos representants de l’Administració local de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, tècnics i agents socials, en la qual s’han presentat els treballs relatius al “Estudi d’alternatives per a la reducció del risc d’inundacions de la Ribera del Xúquer, priorització d’actuacions, redacció de projectes i inici de tramitació ambiental”, recentment adjudicats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a l’empresa TYPSA S. a. per un import de 822.679 euros i un termini d’execució de 24 mesos.
L’actuació està inclosa en el programa de mesures del vigent Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, per al cicle 2016-2021, aprovat per Reial decret 16/2016, de 22 de gener, com la mesura estructural denominada “Pla General d’Inundacions del Xúquer”, i afecta a l’àrea de risc potencial significatiu (*ARPSI) amb codi ES080-*ARPS-0014.
Com a part de la implantació del *PGRI s’ha realitzat la preceptiva anàlisi cost-benefici de la mesura, que ha conclòs amb la viabilitat econòmica de les obres estudiades, si bé, a causa de la seua magnitud, necessiten ser prioritzades i definides detalladament per a procedir a la seua execució.
El contracte té per objecte, analitzant els treballs anteriorment executats i els estudis previs duts a terme, amb l’experiència adquirida en la confecció dels mapes de perillositat i risc d’inundació, la redacció de cinc projectes bàsics, que hauran de ser viables des del punt de vista tècnic, econòmic, ambiental i social. Aquests projectes permetran trobar solucions als problemes d’inundació que persisteixen en la zona, a causa de les avingudes d’alguns afluents del riu Xúquer en el seu curs baix: riu Magre (aigües avall de l’embassament de *Forata), riu Sellent i riu *Cáñoles (afluent del riu Albaida aigües avall de la presa de Bellús). Així mateix, es pretén redactar deu estudis pilot d’adaptació al risc d’inundació d’edificacions o instal·lacions vulnerables a les inundacions.
Els objectius a aconseguir amb els citats projectes i estudis són: protecció de la població i els béns enfront del risc d’inundació; recuperació de l’espai fluvial i els seus valors naturals, socials i paisatgístics; gestió dels usos del sòl en la zona inundable; i millora de la connectivitat ecològica entre els espais naturals protegits.
Miguel Polo ha ressaltat que des de 1982, any de la pantanada de Tous, no s’ha deixat de treballar en l’àmbit de la Ribera, mitjançant estudis, projectes i obres, tendents a la reducció del risc d’inundació, destacant la construcció de les preses de Tous, Bellús i Escalona. No obstant això, encara continua havent-hi problemes associats, entre altres causes, a les aportacions d’altres llits mancats de regulació, com el Magre, Sellent, Cáñoles o el barranc de Barxeta. Ha insistit en la importància de l’estudi els treballs del qual s’iniciaran en breu, així com en la necessària participació en els mateixos per part dels agents locals, especialment del Consorci de la Ribera, les Mancomunitats de Municipis de les Riberes Alta i Baixa, Ajuntaments, etc.).
Javier Ferrer ha fet una exposició tècnica dels treballs objecte de l’estudi contractat, amb una sinopsi dels antecedents i les actuacions desenvolupades des de l’any 2000 (Pla Global enfront d’Inundacions a la Ribera del Xúquer), havent-se efectuat més de 20 estudis o projectes en l’àmbit d’anàlisi per a caracteritzar la problemàtica i plantejar possibles solucions, la qual cosa ha permés tindre un alt grau de coneixement del risc d’inundació en el tram sota del riu Xúquer. Malgrat la construcció de les preses de Tous, Bellús i Escalona, les inundacions es continuen produint amb freqüència. L’elevat cost dels projectes redactats, que van concretar les actuacions del Pla Global, que superava els 1.000 milions d’euros, així com el seu impacte ambiental i la complexa gestió del territori, van suposar una dificultat important per a la implementació de les solucions. Després de l’aprovació del *PGRI en 2016, es va posar en marxa la mesura indicada anteriorment, que ha conduït a la contractació de l’Estudi d’alternatives que es presenta, i que permetrà adequar-se a les noves sensibilitats des del punt de vista social i ambiental. Ha ressaltat la necessitat i oportunitat que es realitze un esquema funcional de governança, amb contactes operatius amb els tècnics municipals i participació ciutadana, a fi de dissenyar solucions de protecció coherents amb el futur desenvolupament urbà.
Gloria Calero ha destacat que l’actuació, emmarcada en un prisma de minimitzar els riscos d’inundació, constitueix una prioritat per al Govern en una situació d’emergència climàtica com l’actual, existint un compromís absolut. Va al·ludir a la necessitat de posar en marxa els treballs i ser constant en la progressió d’aquests, ressaltant la cooperació i coordinació de tots els agents implicats. Ha recordat que el Govern, en l’exercici del seu compromís, habilitarà 7 milions d’euros per a resoldre la problemàtica de l’embassament de Bellús, substituint terraplens per viaductes, per a eliminar l’afecció que es produeix amb la línia fèrria Xàtiva-Alcoi i que dificulta la correcta gestió de l’embassament en avingudes.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*