El Centre d’Atenció a Menors d’Alboraig, en vigilància activa de control sanitari G1 per dos casos positius de coronavirus

El albergue ya acoge a los primeros menores como centro de recepción.
El albergue ya acoge a los primeros menores como centro de recepción.

Post també disponible en: Castellano

El centre ha estat confirmat com brot actiu després de detectar oficialment dos casos positius de coronavirus: un menor resident i un membre de personal

Després de declarar el brot s’ha establert el nivell de vigilància activa de control sanitari G1 i s’han pres totes les mesures necessàries per mantenir aïllada la persona resident que ha resultat positiva i a el membre de el personal al seu domicili

El Centre d’Atenció a Menors (CAM) d’Alboraig ha estat declarat com a brot actiu de coronavirus a l’detectar dos casos positius: un entre els menors residents i un altre a un membre de personal, segons fonts de l’Ajuntament de la localitat.

“L’Ajuntament ha rebut aquesta informació avui mateix en una resolució de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública”, han afegit.

Els casos positius detectats han fet que el CAM d’Alboraig passi a el nivell de vigilància activa de control sanitari G1, un dels tres graus establerts per la comissió de control de centres residencials, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La vigilància activa de control sanitari grau 1 (G1) es posa en marxa davant d’un cas sospitós o confirmat actiu de Covid-19 a residents o treballadors, que determina la declaració de brot. Comporta vigilar l’evolució dels casos positius i de la situació epidèmica, en col·laboració amb els recursos sanitaris i el servei de prevenció de riscos laborals de centre residencial, i comporta les següents mesures:

La persona amb infecció activa confirmada per Covid-19 i els seus contactes estrets s’aïllen de la resta de residents. A més, s’han adoptat les mesures necessàries per al diagnòstic precoç dels contactes estrets.
S’han suspès totes les visites sense vinculació professional als centres, excepte autorització en situacions excepcionals i les establertes per raons d’humanitat davant una mort imminent i per a l’alleujament de la descompensació neurocognitiva quan així ho consideri l’equip sanitari, i adoptar les corresponents mesures de protecció. En cap cas, es permetrà l’entrada a persones amb símptomes respiratoris o febre.
Es precisarà autorització de la Comissió per a l’ingrés, la baixa voluntària i la reubicació dels residents.
Excepcionalment, es podrà autoritzar per part de la Comissió l’acostament de familiars amb cita prèvia per contacte visual, sempre que es pugui realitzar sense entrar a l’edifici, sense contacte físic i mitjançant mampares, vidres o altres barreres físiques similars.
Es compliran totes les mesures sanitàries que determini l’autoritat sanitària en funció de la situació epidemiològica de centre que seran comunicades a través de la Comissió de control de centres residencials d’el departament de salut.
La direcció de centre residencial, haurà de comunicar, si es produís en algun cas, a la Comissió de control de centres residencials d’el departament, la negativa a l’acompliment de les mesures adoptades per part d’alguna de les persones residents o els seus familiars. La Comissió ho ha de notificar de manera immediata a la direcció general competent en matèria de salut pública, perquè s’adoptin les mesures de caràcter individual que siguin procedents per a garantir la salut pública.

Perquè es declari finalitzat el brot caldrà un informe favorable de la direcció de el Centre de Salut Pública de el Departament de l’Hospital de Manises.

L’alcaldessa d’Alboraig, Paqui Collado, ha demanat a la ciutadania “responsabilitat per evitar augmentar l’alarma”, i ha fet una crida “per frenar la difusió de rumors i desinformacions sobre el coronavirus. La resolució de la Direcció General de Salut Pública i addiccions reflecteix les dades reals i confirmats. no podem admetre que es transmetin informacions no contrastades i basades en rumors, ja que contribueixen a estendre la por a la població de manera innecessària. Les autoritats sanitàries autonòmiques s’han fet càrrec de l’control i seguiment d’aquesta situació i la nostra tasca seguirà sent, com fins ara, transmetre la informació basada en la realitat “.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*