El Consell i l’Ajuntament de L’Eliana organitzen cursos de formació de consumidors per convertir-se en experts en l’ús de la pólvora

Post també disponible en: Castellano

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i l’Ajuntament de l’Eliana per a l’organització de cursos de formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE) per a l’ús d’articles pirotècnics.

La formació va dirigida i orientada a la conscienciació ciutadana dels possibles riscos que poden derivar-se d’una inadequada utilització dels productes pirotècnics. També, a la prevenció, articulació i divulgació dels protocols d’actuació en cas d’accident durant la celebració de les seves festivitats religioses, culturals i tradicionals.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública és l’encarregada de desenvolupar les funcions de control i supervisió sobre el temari, exàmens, assistència d’alumnes als cursos i qualsevol altra qüestió que consideri necessària per a la correcta aplicació de la normativa vigent sobre la matèria . A més, s’encarregarà de l’expedició de l’certificat acreditatiu de la formació rebuda.

Per articular aquests cursos, la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, posa a disposició de l’Ajuntament de L’Eliana una plataforma informàtica accessible.

Per la seua banda, l’Ajuntament de l’Eliana serà l’encarregat d’organitzar i realitzar els cursos de formació per a l’obtenció de la condició de consumidor reconegut com a expert. La formació s’ha de fer, com a mínim, un curs a l’any, així com la corresponent prova avaluadora.

Aquest conveni, amb vigència de quatre anys, no comporta compromisos de caràcter econòmic imputables als pressupostos de despeses dela Generalitat.

855 cursos de formació

Fins a la data, s’han subscrit 41 convenis de col·laboració, s’han impartit 855 cursos de formació, i un total de 36.284 persones han obtingut la certificació acreditativa com a consumidors reconeguts experts (CRE).

En aquest sentit, la Generalitat posa a disposició dels ciutadans els instruments, mecanismes i eines necessaris per a complir les exigències indicades.

A més, col·labora en fomentar l’especialització per part dels ciutadans en el maneig d’elements i articles pirotècnics que van a ser usats en les festes associades a l’ús d’artificis pirotècnics, així com en la conservació del nostre patrimoni cultural i senyals d’identitat valencianes.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*