El govern municipal de Benaguasil (PP) posa en marxa en 8 mesos el 30% de les seues propostes electorals per als 4 anys de legislatura

Post també disponible en: Castellano

E.l alcalde y diputado provincial Ximo Segarra
L’alcalde i diputat provincial Ximo Segarra.

En aquest mes de gener es compleixen vuit mesos de legislatura en els Ajuntaments d’Espanya i des del govern local de Benaguasil es fa un “balanç positiu de totes les actuacions dutes a terme té com a finalitat seguir buscant la millora de la qualitat de vida de les persones en les diverses àrees de gestió municipal”, segons han informat.

“Així doncs, les propostes electorals per als quatre anys de legislatura plantejades per l’alcalde i diputat provincial, X 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@tucomarca.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.