El mercat setmanal de Requena entra en fase 3 amb el 75 % dels llocs i mesures de seguretat

Post també disponible en: Castellano

Els clients hauran de complir una sèrie de normes, com l’ús obligatori de màscara, transitar pels tres carrils de pas habilitats per a realitzar les compres i respectar el manteniment de la distància de seguretat (2 metres) entre cada client. En qualsevol cas, les forces de seguretat del nostre municipi (Policia Local i Protecció Civil) han de vetllar pel correcte funcionament de l’activitat

Aquest dissabte 20 de juny el mercat setmanal no sedentari de Requena entra a la fase 3 de la desescalada.

Ho farà amb un 75 per cent dels llocs operatius autoritzats, i amb les mateixes mesures de seguretat que s’han adoptat fins la data per garantir així el seu correcte funcionament i evitar amb això possibles contagis davant la pandèmia de COVID-19.

D’aquesta manera, des de la Policia Local de Requena han difós una normativa dirigida tant a venedors coma a clients perquè l’activitat comercial puga desenvolupar-se el millor possible.

En qualsevol cas, les forces de seguretat del nostre municipi (Policia Local i Protecció Civil) estaran coordinant en tot moment el transcurs de la mateixa.

En aquesta normativa, la policia local de Requena estableix un horari d’entrada per als mercaders amb els seus camions, que es configura de la següent manera:

  • 1r i 2n Tram Avinguda (Tram A i B): entrada a les 06:00 hores.
  • 3r i 4t Tram Avinguda Raval (Tram C i D): entrada a les 06:30 hores.
  • 5è Tram Av. Raval i C / Luís Verdú (Tram I i L): entrada a les 07:00 hores.

Així mateix, els vehicles hauran de quedar FORA DEL RECINTE de mercat abans de les 08:00 hores.

L’horari d’obertura de l’mercat serà de 08:00 hores a 14:00 hores.

Posteriorment, es procedirà a l’entrada de vehicles per procedir a la càrrega de l’material.

Els llocs hauran de quedar recollits i la zona neta a les 15:00 hores.
La distribució de sistema de muntatge de llocs serà a “Zig-Zag”, i es durà a terme seguint les instruccions de la Policia Local, que coordinarà tot el procés.

Per als venedors, la normativa obliga a l’ús de guants, mascareta i mesures d’higiene (rentat, hidrogel, ETC), l’adquisició corre per compte del / de la venedor / a.

S’estableix també un màxim de dos venedors en cada lloc, guardant tres metres de distància entre ells.
Únicament el venedor / a podrà tocar els productes de venda, quedant prohibit que el client puga tocar-los si no va a adquirir-los posteriorment.
Després de cada transacció (sobretot si es fa servir diners en metàl·lic), el venedor haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohólico. Els llocs de venda han de ser netejats i desinfectats amb freqüència.

Pel que fa a la col·locació de les parades, en els mateixos s’haurà habilitar un taulell (taula) per dipòsit de bosses de compra i diners en la part davantera.

S’hauran a més separar els productes de venda a una distància d’un metre d’client mitjançant abalisament amb cinta, corda, cadena de plàstic o similar.

Els clients no tindran accés directe als productes en cap cas.

El venedor atendrà cada petició de forma individual, facilitant el producte sol·licitat a el client sense que aquest pugui manipular altres productes més que el sol·licitat.

En el cas que el client no vullga el producte sol·licitat, aquest no podrà ser venut a un altre client.

Es guardarà en caixa preparada ex-professo per a aquesta comesa, i no podrà ser ofert a un altre client fins que no siga desinfectat o passe la seua preceptiva quarantena.

Finalment, els clients també han de complir una sèrie de normes, com l’ús obligatori de màscara, transitar pels tres carrils de pas habilitats per a realitzar les compres i respectar el manteniment de la distància de seguretat (2 metres) entre cada client.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*