El paratge de Porxinos de Riba-roja passa a formar part del Porn del Parc del Túria com a zona protegida i el blinda davant qualsevol projecte urbanístic en el futur

Post també disponible en: Castellano

La Generalitat aprova els espais protegits en la zona d’influència

El nou Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del Parc del Túria amplia el seu àmbit territorial al paratge de Porxinos de Riba-roja de Túria amb l’objectiu de blindar-lo davant qualsevol possibilitat d’un projecte urbanístic en la zona. Aquest paratge passa de tindre una qualificació com a sòl agrícola a una altra denominació com a àrea d’interfase de mosaic agrícola/forestal. 

La nova ampliació del Parc del Túria afecta als àmbits territorials dels municipis de Bugarra, Gestalgar, Chulilla, el nou llit o Pla Sud, el paratge dels Moles a Paterna i el paratge de Porxinos, a Riba-roja de Túria. A més, en el cas de Riba-roja de Túria aquesta protecció s’estén als 858.571 metres quadrats d’extensió dels sis barrancs existents en el terme municipal. 

El document dissenyat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica considera el paratge de Porxinos com a àrea d’Interfase de mosaic agrícola-forestal en el qual existeix un ús agrícola intercalada, caracteritzat pels cultius de secà o de regadiu que, des del punt de vista ambiental i paisatgístic “configuren zones d’indubtable interés, especialment per l’efecte de mosaic entre la fase forestal i agrícola i la relació existent com a ambients favorables per a la fauna i d’especial significat paisatgístic”. 

La nova qualificació suposa, a més, que tot el sòl inclòs en l’àrea d’interfase serà classificada en els seus respectius planejaments urbanístics municipals com a sòl no urbanitzable protegit, excepte aquelles àrees en les quals la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica puga autoritzar en determinades zones mineres. 
D’aquesta manera, en l’àrea de Porxinos no es podrà dur a terme cap mena d’actuació urbanística mitjançant l’aprovació del ple municipal de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria com sí que va ocórrer l’any 2005 quan el PP va signar un conveni amb una empresa creada pel València CF per a desenvolupar un programa d’actuació integrada (PAI) que preveia construir 2.700 habitatges, un camp de golf i una ciutat esportiva en aquest paratge natural. 

Finalment, una sentència del Tribunal Superior de Justícia en 2013 i una altra fallada del Tribunal Suprem l’any 2015 van tombar el projecte urbanístic en considerar que no existien suficients recursos hídrics com es posava de manifest en un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), a més de que no es van respectar les condicions que imposava la declaració d’impacte ambiental respecte del paratge confrontant dels Rodanes i, finalment, l’adjudicació de la urbanització es va realitzar “a dit” i “sense la necessària oferta pública”. 

A més, una sentència del jutjat contenciós administratiu número 2 de València desestima la demanda de Litoral de l’Est, empresa creada i impulsada pel València CF, en la qual sol·licitava a l’Ajuntament de Riba-roja de Túria el pagament de 25 milions d’euros en concepte d’indemnització per l’anul·lació del PAI de Porxinos decretada pels tribunals. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat la importància de la nova qualificació del paratge de Porxinos “perquè suposa la protecció integral d’un espai amb una indubtable riquesa ambiental i patrimonial molt estimat per tots els veïns i els valencians i, a més, desapareix la possibilitat en un futur de tornar a incloure’l en un pla urbanístic”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*