Experts de l’Hospital de Manises ressalten que el trastorn TEA es pot relacionar amb alteracions digestives o amb l’epilèpsia

Post també disponible en: Castellano

Destaquen que s’ha d’enfocar i pensar en l’Espectre Autista “no sols com una afecció de tipus conductual, sinó també com una afecció que involucra la salut física”

L’Hospital de Manises és l’únic centre públic de la Comunitat que s’ocupa de pacients TEA a través de la Unitat de Neurorrehabilitación Infantil, que ha atés des dels seus inicis a més de 1.780 xiquets i adolescents

El Departament de Salut edita una Guia de Joguets recomanats per a la població infantil amb Trastorn de l’Espectre Autista i Dany Cerebral que afavoreix el seu desenvolupament 

El centre sanitari ha instal·lat panells informatius amb imatges secundades per pictogrames que faciliten la comprensió de l’entorn als xiquets amb TEA

Amb motiu del Dia mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, els experts de l’Hospital de Manises han recordat que el trastorn de l’espectre autista no sols afecta al cervell, sinó a tot l’organisme, ja que pot incloure alteracions digestives, del somni, trastorns neurològics com l’epilèpsia i de la vista, entre altres alteracions.

En aquest sentit, destaquen que s’ha d’enfocar i pensar en l’autisme no sols com una afecció de tipus conductual, sinó també com una afecció que involucra la salut física: “No tots els xiquets amb TEA els pateixen, però a vegades són més invalidants que el propi TEA”, explica la Dra. Laura Cuesta, neuropediatra a l’Hospital de Manises i responsable de les valoracions d’Espectre Autista. Per a ella, “un dels aspectes als quals estem més atents en la Unitat és a les comorbiditats que pot portar associades el pacient amb TEA, com poden ser trastorns de somni o dèficit d’atenció, que sí que poden implicar un tractament farmacològic”. 

Des de l’Hospital de Manises, únic centre públic que compta amb una unitat específica per a pacients amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), ressalten la importància d’oferir un tractament personalitzat a xiquets i adolescents amb la finalitat d’abordar les seues necessitats des d’una edat primerenca i avançar en la seua millora i la del seu entorn. 

El coordinador de la Unitat de Neurorrehabilitación Infantil del Departament de Salut de Manises, Sergio Güemes, ha explicat que “en la nostra unitat realitzem en el menor temps possible el diagnòstic del xiquet, en el qual intervenen els especialistes sanitaris però també la família, per a tindre una informació completa, i a partir d’ací dissenyem un Pla d’Intervenció individualitzat a cada cas.”

Unitat de referència

El Departament de Salut de Manises va posar en marxa la Unitat de Neurorrehabilitación Infantil especialitzada en trastorns del desenvolupament integrada en 2012 en un hospital públic valencià que ofereix tractaments a xiquets amb Dany Cerebral i Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) a més de realitzar diagnòstic diferencial de TEA. Des dels seus inicis, la Unitat ha atés a més de 1.780 xiquets i adolescents amb Dany Cerebral i Trastorn de l’Espectre Autista. L’any 2022 i el que portem d’aquest han passat 271 xiquetes i xiquets per la Unitat. 

“Quan hi ha sospita d’un possible TEA, el primer pas és el pediatre d’Atenció Primària que realitza una consulta al neuropediatre. A partir d’ací, l’equip de la Unitat realitza una valoració en la qual participen terapeutes ocupacionals, logopedes, psiquiatres infantil o neuropsicòlogues. L’equip multidisciplinari dissenya un pla de treball amb el pacient i el seu entorn on plantegem uns objectius concrets que implica la família”, explica Sergio Güemes.

Aquesta unitat especialitzada atén xiquets de fins a 7 anys en els casos amb diagnòstic de trastorn generalitzat del desenvolupament o fins als 15 en els casos de xiquets amb dany cerebral.

A més de la intervenció a través de teràpies individualitzades o grupals s’actua també sobre la família i els diversos ambients on el xiquet duu a terme la seua participació: l’escola, la casa i altres contextos clínics. Amb això s’assegura que els assoliments i habilitats que el xiquet va adquirint es generalitzen a tots els seus àmbits d’actuació.

A aquest efecte s’ha desenvolupat a l’Hospital de Manises un programa d’adaptació a l’entorn per als xiquets diagnosticats de TEA inicialment en el servei d’Urgències Pediàtriques. El programa sorgeix amb l’objectiu de desensibilizar i anticipar al xiquet els passos que poden succeir durant les seues estades en el servei d’Urgències, i així i afavorir la comprensió de l’entorn i reduir l’ansietat tant dels xiquets com dels familiars.

Per a això, s’han instal·lat panells informatius, amb imatges reals de les estades situades en Urgències que visitaria el xiquet i d’aquells aparells que es podrien utilitzar durant la visita. Aquestes imatges estan secundades per pictogrames que faciliten la comprensió de l’entorn. També es pot veure una xicoteta explicació escrita que relata el que succeirà en cada estada.Aquest programa d’adaptació a l’entorn hospitalari s’està implementant en les diferents especialitats mèdiques de l’Hospital de Manises a les quals solen acudir amb major freqüència els xiquets amb TEA: extraccions, dermatologia, al·lèrgies, anestèsia, ressonància magnètica, oftalmologia, pneumologia i neurofisiologia (electroencefalograma i potencials evocats).

Guia de joguets

El Departament de Salut de Manises edita una Guia de Joguets recomanats per a la població infantil amb Trastorn de l’Espectre Autista i Dany Cerebral que recull una sèrie de joguets que són útils per a afavorir el desenvolupament d’aquests xiquets.  La guia, disponible en la web de l’Hospital de Manises, també inclou un apartat per a afavorir les habilitats dels més xicotets amb dispositius electrònics com a “tauletes”, IPAD o mòbils. 

Aquest guia de joguets pretén ser un instrument per a papàs amb xiquets amb TEA i Dany Cerebral, i alhora, oferir consells a les famílies sobre els joguets i jocs que fomenten el desenvolupament infantil en les diferents àrees i etapes evolutives.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*