Hisenda accepta la cessió de dos immobles a Ademús i Canals per a destinar-los a centre social i parc d’emergències

Post també disponible en: Castellano

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha acceptat la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, de dos immoble, un d’ells a Ademuz que es destinarà a centre de dia per a persones majors i a centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional, i un altre a Canals que es convertirà en un parc d’emergències d’una unitat de bombers forestals.

Amb aquestes cessions, el Consell segueix amb la seua política d’optimitzar al màxim el patrimoni públic, acceptant les cessions gratuïtes que es realitzen des d’altres administracions per a millorar les dotacions d’infraestructures dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Totes dues cessions es duen a terme lliure de càrrecs, gravàmens i qualsevol altra despesa. En cas d’incompliment de les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata de l’immoble a la corresponent corporació local i es donarà de baixa l’espai de l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

Immoble a Ademuz

En el cas de la cessió realitzada per l’Ajuntament d’Ademuz, es tracta d’immoble situat en l’avinguda de València número 41 de la ciutat, que compta amb una superfície de solar de 1.800 metres quadrats i construïda de 1.681 metres quadrats.

La cessió es realitza per un termini de 30 anys amb la condició que la Generalitat destine l’immoble a centre de dia per a persones majors i centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional.

El dret d’ús sobre l’immoble haurà d’incorporar-se ara a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic afecte al servei públic social assistencial i adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives a qui correspon les competències demanials sobre aquest, sense perjudici d’una posterior adscripció al IVASS.

Immoble a Canals

Per part seua, l’immoble cedit per l’Ajuntament de Canals està situat en polígon industrial de la localitat, compta amb una superfície construïda de 355 metres quadrats, i limita al capdavant amb avinguda Va riure Canyoles

La cessió realitzada per l’Ajuntament de Canals és perquè la Generalitat destine l’immoble a parc d’emergències d’una unitat de bombers forestals.

La cessió es duu a terme per un termini de quinze anys prorrogables automàticament per períodes de dos anys fins a un màxim de trenta, si no és denunciat per cap de les parts. Les obres d’adequació de l’immoble al destí previst seran per compte del cessionari devent, prèviament a l’inici de l’activitat, obtindre les autoritzacions pertinents que requerisca la normativa d’aplicació.

El dret d’ús sobre l’immoble haurà d’incorporar-se ara a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic afecte al servei públic protecció del medi ambient i adscrit a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública a qui correspon les competències demanials sobre aquest, inclosa la seua administració, defensa i conservació, sense perjudici d’una posterior adscripció a la AVSRE.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*