Les Festes Patronals i Festa de Pasqua de Millars declarades festes turístiques d’interés local de la Comunitat Valenciana

El Castellet de Millares.
El Castellet de Millares.

Post també disponible en: Castellano

A més Millars ja compta amb un itinerari turístic d’interés local de la Comunitat Valenciana: Ruta del Nacimiento

El passat 8 de juliol de 2020, la Presidència de la Generalitat, declara festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana a «Fiesta de Pasqua de Millares».

“Vista la sol·licitud presentada en la Direcció General de Turisme per l’Ajuntament de Milers, de data 26 de febrer de 2020, en que s’insta la declaració de festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana, per a «Fiesta de Pasqua de Millares» de Milers (València)”.

“Després de l’estudi de la documentació que consta en l’expedient i vista la proposta del director general de Turisme, per mitjà de la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de la mencionada dis tenyiment, de conformitat amb el que disposen els articles 3.1 a), 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana”.

“Atorga el títol honorífic de festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana a «Fiesta de Pasqua de Millares» de Milers (València)”.

Després d’esta bona notícia l’alcalde de Milers, Ricardo Pérez, ha declarat amb molt orgull que “Los Millarencos ja tenim dos festes turístiques d’interés local de la Comunitat Valenciana: Festes Patronals i Festa de Pasqua, a més d’un itinerari turístic d’interés local de la Comunitat Valenciana: Ruta del Nacimiento”.

“Millares oferix bellesa paisatgística, gastronomia, història i tradició per a ser disfrutada pel turisme” finalitza l’alcalde.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*