La Generalitat accepta la cessió gratuïta de la coberta de l’Ajuntament de Bétera per a instal·lar una estació basi de la Xarxa Comdes

Post també disponible en: Castellano

Comdes és la xarxa que utilitzen el servei d’emergències i els cossos policials

La durada de la concessió del bé de domini públic és pel termini de 50 anys

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta realitzada per l’Ajuntament de Bétera de l’ús de 6 metres quadrats en la coberta de la casa consistorial d’aquesta localitat per a destinar-lo a la instal·lació d’una nova estació basi de la Xarxa *Comdes.

El passat 6 de maig de 2021 el consistori de Bétera va resoldre adjudicar la concessió de l’ús privatiu, mitjançant adjudicació directa de 6 metres cuadadros en la coberta del Ayuntamieno, a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (*DGTIC) per a instal·lar una nova estació basi de la Xarxa Comdes, utilitzada per a les comunicacions del servei d’emergències i els cossos de policia.

L’immoble s’accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa i la durada de la concessió del bé de domini públic és de 50 anys.

En cas d’incompliment dels fins per als quals se cedeix l’immoble es procedirà a la reversió immediata al patrimoni de la corporació local i la baixa de l’immoble en l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.

Així mateix, el dret d’ús sobre l’immoble haurà d’incorporar-se a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic afecte dependent de la DGTIC de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

La Xarxa Comdes està a la disposició de totes les administracions de la Comunitat Valenciana i constitueix el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis que intervenen en una emergència o catàstrofe, tal com preveu la llei 13/2010.

La xarxa és pública i està operada i explotada per la Generalitat, a través de la DGTIC, que duu a terme la planificació, supervisió i gestió tècnica, així com les tasques de gestió operativa dels usuaris.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*