La UNIÓ demana a Elena Cebrián que trasllade al Ministeri d’Agricultura la necessitat de redistribuir les ajudes de la PAC prioritzant l’agricultura professional

Abans de l'1 d'agost el Ministeri ha de comunicar a Brussel·les les seues modalitats de definició de llaurador actiu per a 2019.
Abans de l'1 d'agost el Ministeri ha de comunicar a Brussel·les les seues modalitats de definició de llaurador actiu per a 2019.
Abans de l'1 d'agost el Ministeri ha de comunicar a Brussel·les les seues modalitats de definició de llaurador actiu per a 2019.
Abans de l’1 d’agost el Ministeri ha de comunicar a Brussel·les les seues modalitats de definició de llaurador actiu per a 2019.

El Ministeri d’Agricultura disposa fins al pròxim 1 d’agost per a comunicar a la Comissió Europea les modalitats que proposa per a la definició de la figura del llaurador actiu dins de les ajudes directes de la PAC per als pròxims anys 2019 i 2020, on existeix la possibilitat de canviar la situació actual que ha afavorit als grans perceptors i als llauradors de “sofà” a la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ de Llauradors, davant aquesta situació, ha instat a la consellera d’Agricultura, Elena Cebrián, al fet que trasllade al ministre Luis Planas -en la reunió que mantindran a Madrid dimarts que ve- la necessitat d’establir com a beneficiaris de les ajudes directes de la PAC prioritàriament als llauradors i ramaders que obtinguen de l’activitat agrària com a mínim el 25% dels seus ingressos totals, preservant també als llauradors a temps parcial per a salvaguardar així als sectors socials del món rural mitjançant una franquícia d’1.250 euros per a continuar sent beneficiari de les ajudes directes de la PAC. 

LA UNIÓ demana la mediació de la consellera sobre aquest tema perquè defense els interessos d’una part important dels llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana, pertanyents a aquesta Organització, als quals d’una forma sectària nega la interlocució el ministre Luis Planas des de la seua entrada al Govern, posant de manifest una actitud discriminatòria i de falta de transparència i diàleg promès pel nou govern del PSOE per al sector agrari. 

Segons el parer de LA UNIÓ, una revisió de la definició de llaurador actiu en els termes proposats permetria redistribuir les ajudes en favor dels professionals, els més implicats i amb més vocació de romandre en l’activitat i en el medi rural, d’acord amb els objectius de la PAC. En aquest sentit, cal recordar que aproximadament un terç dels beneficiaris valencians han perdut les seues ajudes de la PAC per no arribar als 300 € i que amb la proposta de LA UNIÓ no s’hagueren perdut per la funció social que exerceixen aquests productors.

La introducció d’eixos filtres representaria un repartiment més equilibrat dels suports públics fins a l’entrada en vigor de la nova PAC, simplificaria la implementació del nou mecanisme en el futur i, en cas dels quasi segures retallades de les assignacions per a Espanya -que la nostra organització rebutja de ple- permetria mitigar els efectes sobre els llauradors i ramaders els ingressos dels quals depenen en una mesura significativa de l’activitat agrària.

Cal assenyalar que la figura de llaurador actiu és fonamental per a determinar els titulars d’explotacions agràries perceptors dels pagaments directes i altres ajudes previstes en els mecanismes de suport de la PAC. Els constatats desequilibris històrics en el repartiment de les ajudes han conduït a la Comissió Europea a plantejar una revisió d’aquests mecanismes en la reforma de la PAC, actualment en debat, i ha possibilitat al Govern espanyol una oportunitat per a corregir aquesta situació.

L’aplicació de la figura de llaurador actiu i dels pagaments directes, que es va decidir en 2013, ha permès la creació de condicions artificials per a beneficiar-se del sistema d’ajudes, doncs ha afavorit als grans receptors (per damunt dels 150.000 euros anuals), en detriment dels modests (per baix dels 5.000 euros) i ha permès als “llauradors de sofà”, gràcies a una regulació contrària a la normativa de la UE, eludir els mínims que els exclourien del sistema de pagaments directes.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*