La Unió denúncia que el preu del gasoil agrícola puja un 69% en només un any i se suma a la pujada de la resta de costos de producció

Post també disponible en: Castellano

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que el preu del Gasoil B, l’empleat per les persones professionals del sector agrari, ha augmentat en la Comunitat Valenciana un 69% en només un any i se suma a la pujada dels altres costos de producció.

En un estudi elaborat per l’organització agrària es comprova que el preu ha passat de 0,897 euros/litre el 23 de setembre de 2021 a 1,518 euros litre el 23 de setembre de 2022 (preus mitjans de la Comunitat Valenciana).

Si analitzem les dades en clau provincial a Castelló ha passat de 0,898 €/l a 1,522 €/l (un 69,4% més), en la d’Alacant de 0,948 €/l al setembre de 2021 s’ha arribat als 1,572 €/l d’enguany (un 65,8% més) i a la província de València d’una xifra pagada l’any passat de 0,874 €/l s’aconsegueixen ara 1,495 €/l (un 71% més).

Es tracta de l’increment d’un altre cost de producció que s’uneix al de la llum, fertilitzants, pinsos, etc., i que fa que la situació dels professionals agraris siga cada vegada més complicada.

La Unió proposa l’establiment d’un gasoil d’ús professional, davant l’encariment del cost dels carburants i dels combustibles, evitant el procediment de les devolucions anuals dels impostos especials. Aquest gasoil professional ha d’estar lliure d’impostos especials, se li ha d’aplicar un IVA reduït quan s’adquirisca als distribuïdors o gasolineres i, permés el seu ús per a qualsevol activitat relacionada amb la producció agrícola, ramadera i forestal.

També propugna La Unió una devolució de l’Impost Especial d’Hidrocarburs sobre combustibles derivats del petroli, quan aquests s’usen de manera professional per al desenvolupament de l’activitat agropecuària en vehicles híbrids elèctrics o vehicles biocombustibles i motors de les maquinàries per als treballs de l’explotació pròpia o aliena i per als transports dels productes resultants o necessaris per a aquestes activitats. Aquests vehicles i motors ajuden a mitigar els efectes del calfament global i, amb això, la seua directa incidència en el canvi climàtic. És una mesura orientada a compensar la reducció de les emissions de CO₂.

Així mateix proposa que totes les activitats agrícoles, ramaderes i forestals puguen utilitzar gasoil B, tant com combustible, com a carburant en els motors de les maquinàries per als treballs de l’explotació pròpia o aliena i per als transports dels productes resultants o necessaris per a aquestes activitats, ja siguen fets per la maquinària de la pròpia explotació o per les agrupacions d’agricultors utilitzant les vies públiques autoritzades per a circular els vehicles especials.

En el tema fiscal La Unió formula també la reducció 35% de les despeses de gasoil en el rendiment per a tots aquells agricultors i ramaders que es troben en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF. Aquestes mesures ja es van aplicar, per exemple, a través de l’Ordre de 29 de novembre de 2000 per la qual es desenvolupen per a l’any 2001 el Règim d’Estimació Objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Règim Especial Simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit. Informa, Luis Ibáñez.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*