L’Ajuntament de Xest convocarà una oferta d’ocupació pública en el marc de la recent “llei d’interins”

Post també disponible en: Castellano

Segons ha informat el regidor d’Ocupació, José Vicente Guijarro, després de la publicació en el BOE de la Llei per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que va entrar en vigor el passat 30 de desembre de 2021, l’Ajuntament haurà de publicar una oferta amb les places de caràcter estructural que hagen sigut ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

Segons apunta Guijarro, el sistema de selecció serà el de concurs oposició, amb una valoració en la fase de concurs d’un 40% de la puntuació total. “El sistema de concurs oposició pot portar nombrosos beneficis, tant per a l’Ajuntament com per als seus treballadors i treballadores. A més, la llei contempla una compensació econòmica per al personal funcionari interí o el personal laboral temporal en actiu que no supere el procés selectiu”, ha apuntat el regidor. “Tenim de termini fins a l’1 de juny de 2022 per a publicar la convocatòria, i els processos de selecció que obriguem hauran d’estar finalitzats abans del 31 de desembre de 2024”. 

Límits a la promoció interna
El regidor d’Ocupació ha remarcat que el procés que s’iniciarà a l’Ajuntament de Xest ha de fer-se conforme a l’actual normativa, que estableix uns límits a la promoció interna de les persones funcionàries. “El 25% de les places d’accés al funcionariat estaran reservades per a treballadors i treballadores que ja formen part de l’Administració; aquestes persones candidates han de pertànyer al subgrup o grup professional immediatament inferior a l’oferit, encara que el límit dependrà de l’escala a la qual vulguen accedir. En la subescala tècnica es reservarà el 25% dels llocs a la promoció interna i per a accedir a ells serà necessari tindre titulació superior i una experiència d’almenys 5 anys, a més de superar les proves. En el cas de la subescala administrativa, les persones interessades hauran de posseir titulació de Batxiller o equivalent, així com la mateixa experiència mínima, de 5 anys, i superar també les proves pertinents. D’altra banda, qualsevol procés de promoció interna dut a terme a l’Ajuntament, ha de tindre molt present la igualtat entre dones i homes i evitar qualsevol tipus de discriminació per gènere”, ha detallat Guijarro.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*