Només onze municipis de la Comunitat Valenciana han notificat cinc o més casos de coronavirus en els últims 14 dies

Post també disponible en: Castellano

Sanitat oferix les dades per municipis de la incidència de coronavirus en la Comunitat Valenciana

Es publicaran en la pàgina web de la conselleria i mostraran el número acumulat de casos i la incidència dels últims 14 dies

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública oferix a partir d’este dijous les dades per municipis de la incidència de coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Les dades es publicaran en la pàgina web de la Conselleria i s’oferirà informació del total de casos positius acumulats, diagnosticats a través de PCR i la seua taxa d’incidència. A més, s’inclourà el nombre de casos positius dels últims 14 dies i la taxa d’incidència en cada població en este període, mostrant així la incidència actual de la pandèmia. En este apartat es mostrarà també el nombre de difunts per coronavirus en cada localitat i la taxa en funció del nombre d’habitants. D’esta manera, es pretén oferir una anàlisi tant diacrònica, amb les dades acumulats des de l’inici de la pandèmia, com sincrònic, és a dir, amb la visualització de la incidència del coronavirus en l’actualitat en cada municipi.

Criteris per a la publicació dels dades

S’ha considerat com a ubicació més fiable per a visualitzar l’impacte del COVID-19 en la Comunitat Valenciana aquella que es coneix com a ubicació de risc, és a dir, la que figura en l’enquesta epidemiològica per a fer un seguiment del virus i les actuacions pertinents en matèria de salut pública. Esta informació d’ubicació de risc pot diferir, en comptades ocasions, amb la ubicació de residència dels casos, informació que s’obté a través de les dades que figuren en el SIP i que, en algunes ocasions, no es correspon ni amb el lloc de contagi ni amb la permanència del dit cas al llarg de la malaltia.

Així, doncs, es considera que és més apropiat usar la ubicació de risc per a guiar millor les actuacions a realitzar, tant en vigilància epidemiològica com en control de la infecció i, per tant, permet oferir a la ciutadania una visió més ajustada de la incidència del virus al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Les dades s’oferiran periòdicament, si bé necessitaran un decalaje d’entre 24 i 48 hores per a ser carregats en la pàgina web amb major fiabilitat. No obstant això, és necessari recalcar que les dades amb gran nivell de desagregació, com succeïx amb els municipis i també amb els departaments, són molt sensibles a qualsevol mínima variació que es pot produir a causa de diverses causes (retards en la notificació, ajustos de resultats de laboratoris, assignació de casos desconeguts o major definició en la informació de les enquestes), per la qual cosa poden produir-se xicotetes variacions que necessiten ser verificades per a traslladar la informació de la manera més veraç possible. D’esta manera, l’interval d’actualització permet la reassignació de casos acumulats totals i casos acumulats en els últims 14 dies en el 99,95% dels casos.

Estes dades són, com fins ara, visibles gràcies a la col·laboració amb l’Institut Cartográfic Valencià, dependent de la conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i els fitxers es poden descarregar en la pàgina web de GVA Oberta.

Només 11 municipis amb 5 o més casos en els últims 14 dies

Entre les dades que es desprenen de la publicació per municipis, es pot observar que només 11 municipis de tota la Comunitat Valenciana han notificat cinc o més casos de coronavirus en els últims 14 dies, la qual cosa representa només el 2%.

D’altra banda, 454 municipis (el 84% del total) , no ha registrat casos en els últims 14 dies.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*