Riba-roja assigna 225.000 euros a l’any en ajudes d’emergència social per als exercicis del 2022 al 2025 destinades a les persones i famílies vulnerables en situació de necessitat 

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament publica les bases reguladores d’aquesta mena d’ajudes econòmiques que tenen un caràcter extraordinari destinades a pal·liar les situacions de les persones de la localitat 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha publicat les bases reguladores de les ajudes econòmiques d’emergència social destinades a les persones i unitats de convivència que travessen situacions de necessitat. L’equip de govern destinarà un total de 225.000 euros anuals per a atendre aquest tipus de necessitats econòmiques previstes per al període comprés entre els anys 2022 i 2025. 

Les ajudes municipals de Riba-roja de Túria tenen un “caràcter extraordinari” destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat actual, especialment dirigides a la unitat de convivència. L’objecte de subvenció d’aquesta iniciativa està encaminat a atendre aquelles situacions que originen despeses extraordinàries per a cobrir necessitats específiques de caràcter bàsic i urgent. 

Entre les despeses previstes destaquen aquells destinats a cobrir necessitats bàsiques familiars, despeses imprescindibles per a l’ús de l’habitatge habitual, les despeses excepcionals en els quals concórreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social i que es consideren d’interés per a l’atenció de persones amb important problemàtica. A més, es finançaran desplaçaments per a rebre tractament mèdic o per a la realització d’accions que milloren la situació de la persona i per a atendre necessitats residencials davant una urgència sobrevinguda respecte de l’habitatge, els desnonaments. 

Els requisits que deuran les persones beneficiàries d’aquestes ajudes consisteixen a estar empadronat i residir a Riba-roja de Túria amb almenys sis mesos d’antelació a la sol·licitud, es major d’edat o menor emancipat, acreditar la situació de necessitat, no supera la renda per càpita del nucli de convivència establida, acceptar i complir el pla personalitzat d’intervenció social i contraprestació plantejat per l’equip tècnic, l’escolarització obligatòria en el cas de menors i haver justificat les ajudes concedides amb anterioritat. 

Altres dades indispensables sobre la situació econòmica del nucli de convivència són les dues últimes nòmines dels majors de 16 anys, en cas de persones empleades de llar han d’emplenar una declaració jurada dels ingressos que hauran d’estendre en el cas de no percebre cap ingrés i, finalment, aportar un certificat d’inscripció com a demandant d’ocupació. 
Les bases que regulen aquest tipus d’ajudes estableixen un màxim anual de 6.480 euros per unitat de convivència, que tindrà en compte el nombre de membres que formen la mateixa, a més de les seues circumstàncies socials i familiars de cadascuna. A més, s’oferiran ajudes per a llet infantil, per a pròtesi, ajudes de transport, per a despeses farmacèutiques, d’emergència residencial i ajudes per a atendre necessitats temporals i/o d’emergència en centres especialitzats per al qual s’haurà d’aportar descripció del tractament i pressupost. 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria també concedirà les denominades “ajudes polivalents” que tindran caràcter temporal i transitori per a cobrir necessitats bàsiques de la unitat de convivència com a despeses d’habitatge i amb un màxim de 3.000 euros a l’any. A més, s’atorgaran ajudes per a la hipoteca que cobrirà els interessos pagats durant el període subvencionat amb motiu de la quota mensual, per al que no hauran de disposar de renda suficient per al pagament, una renegociació de la hipoteca i uns tipus d’interés dins de les condicions de mercat. 

La concessió de les ajudes està subjecta a una sèrie de contraprestacions que hauran de complir els beneficiaris com a suport a les famílies en risc d’exclusió social, oferir la formació necessària per a millorar l’autonomia familiar, frenar el nombre de persones que depenen de les ajudes públiques, afavorir la promoció dels recursos locals per a evitar l’exclusió en els àmbits cultural, social, econòmic o educatiu i afavorir la participació ciutadana i la responsabilitat social. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes ajudes “constitueixen un eix fonamental dins de les polítiques socials que ha dut a terme aquest equip de govern en ajuda de les persones i les famílies més vulnerables perquè ningú del municipi es quede al marge de la societat i puga tindre cobertes totes les necessitats bàsiques i d’aquesta manera puga dur a terme una vida digna en la nostra societat”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*