Riba-roja concedix 266.520 euros a 147 comerços, autònoms i microempreses que van parar la seua activitat per l’estat d’alarma a causa del coronavirus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Post també disponible en: Castellano

El programa Impulsa’t preveu ajudes de fins a 2.000 euros

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha conclòs la primera fase de les ajudes que va aprovar el maig passat per ajudar a la recuperació econòmica dels autònoms, els comerços, els professionals i les microempreses perjudicats pel tancament arran de l’Covid-19. D’aquesta manera, s’han concedit ajudes a un total de 147 beneficiaris per un import global de 266.520 euros la quantia es farà efectiva a finals d’agost.

Els beneficiaris es van acollir a la línia d’ajudes elaborada per l’Ajuntament de Riba-roja que, sota el programa municipal Ribactiva Impulsa’t, s’enfoca a tots aquells autònoms, professionals i microempreses que es van veure abocats, per llei, a el tancament de les seues negocis o establiments a causa de l’Estat d’Alarma i, per tant, van deixar de percebre ingressos econòmics.

El sistema implementat pel govern municipal del PSPV estableix ajudes directes de 2.000 euros a cadascun dels autònoms, professionals i microempreses que, en l’àmbit minorista i petits negocis amb serveis a al consumidor final, han estat tancats els seus establiments amb caràcter obligatori pel estat d’Alarma decretat el 14 de març.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha rebut 188 sol·licituds per part dels comerços i autònoms afectats pel tancament de les seues respectives activitats econòmiques que han estat, posteriorment, analitzades i estudiades per a la seua resolució final. La comissió de valoració de les sol·licituds està composta d’una presidenta, quatre vocals i un secretari, tots ells funcionaris de l’ajuntament.

Entre els requisits exigits per accedir als ajuts cal destacar l’obligació d’estar donats d’alta d’autònoms des de l’1 de gener, haver suspès l’activitat com a conseqüències de les mesures de el decret d’Alarma, estar a l’corrent dels pagaments a la Seguretat Social , no tenir deutes amb l’ajuntament, estar radicada l’activitat a Riba-roja o haver justificat anteriors subvencioni, entre d’altres.

La subvenció concedida en aquest programa de Riba-roja de Túria té com a finalitat finançar algunes de les despeses corrents de l’establiment o activitat, com l’arrendament de local, les compres de mercaderies i aprovisionaments, despeses en subministraments d’energia elèctrica i comunicacions, reparacions i conservació, quotes de la seguretat social i interessos d’hipoteca sobre el local, entre d’altres.

Aquests ajuts són compatibles amb les dissenyades, elaborades i concedides, al seu torn, per altres administracions públiques com la Generalitat Valenciana o l’Estat en el marc de la crisi del Coronavirus. De les 188 peticions s’han estimat 147, mentre que altres 8 s’han desestimat per no complir algun dels requisits exigits en les bases per a la seua concessió, altres 30 empreses no han al·legat ni esmenat les deficiències trobades per la comissió de valoració i unes altres 3 peticions s’han realitzat fora del termini legal contemplat.

Està previst que en les pròximes setmanes s’inicien els processos de les següents línies de subvenció aprovades pel ple municipal de Riba-roja de Túria com el programa Ribactiva Consolida’t, per a aquells autònoms, professionals i microempreses la facturació s’haga vist reduïda en un 50% en els mesos de març i abril respecte de l’últim trimestre del 2019. els ajuts, en aquest cas, oscil·larà entre els 500 i els 800 euros.

Finalment, el programa Ribactiva Emprén se centrarà en els autònoms i professionals de el comerç minorista que hagin iniciat la seva activitat des de l’1 de gener i a el 31 d’octubre d’aquest any 2020 amb ajudes directes de 1.000 euros, amb l’objectiu d’afavorir a aquells negocis que han entrat en funcionament fa pocs mesos o que puguin reobrir-en el cas que els hagen tancat.

El govern municipal de Riba-roja de Túria ha destacat la importància de “portar a terme el procés d’ajudes per a aquells autònoms, professionals i microempreses que s’han vist afectats per la crisi derivada de l’coronavirus, d’aquesta manera, l’ajuntament compleix amb el seu obligació d’aportar el seu gra de sorra a tot el nostre teixit comercial i empresarial “.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*