Riba-roja crega un registre municipal dels programes urbanístics que permetrà als veïns consultar-los a través d’Internet

Post també disponible en: Castellano

Tindrà caràcter informatiu sobre els aspectes principals de cada programa

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat la creació d’un registre municipal que contindrà la informació concreta dels programes d’actuació integrada (PAI), les agrupacions d’interès urbanístic i les entitats urbanístiques col·laboradores existents actualment al terme municipal i que permetrà als veïns consultar a través d’Internet.

La proposta de l’equip de govern de l’PSPV de Riba-roja, a l’empara de la normativa urbanística vigent, ha comptat amb el suport unànime de la resta dels grups municipals: Partit Popular, Ciutadans, Compromís, Esquerra Unida, Podem i Vox.

La inclusió d’aquestes figures urbanístiques, les característiques, objectius i funcions són diferents segons la tramitació que es porta a terme a cada zona de Riba-roja de Túria, serà un requisit previ i obligatori a l’propi procediment administratiu ja que es vol dotar de publicitat tots els programes aprovats en el terme municipal i, d’aquesta manera, augmentar la transparència jurídica.

El registre tindrà un caràcter públic d’interès informatiu sobre tots els plans urbanístics aprovats en el terme municipal que estarà disponible en suport digital i que es plasmarà en una base de dades a la qual es podrà accedir lliurement mitjançant el web municipal, amb una fitxa descriptiva de les actuacions i gestions dutes a terme en cadascuna d’aquestes figures urbanístiques.

Entre la informació que contindrà cadascuna de les fitxes d’aquestes figures urbanístiques cal assenyalar l’agent urbanitzador, el règim de gestió, la data d’aprovació, l’import de les càrregues totals de l’actuació, l’import de les garanties provisionals i definitives, el seu data d’inscripció en el registre de la propietat, l’acord d’aprovació del compte de liquidació de la reparcel·lació, l’acta de replanteig de les obres d’urbanització, la data de recepció de les obres d’urbanització o l’acord de resolució de l’adjudicació o la caducitat del mateix.

El registre de Riba-roja de Túria entra en funcionament des del mateix acord de creació de la mateixa, si bé la seua posada a disposició dels usuaris d’Internet serà efectiu en funció dels terminis d’execució de l’oficina de sistemes d’informació i de comunicació , sota la competència de l’ajuntament a l’empara de l’article 169 de la llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup).

El funcionament i l’ordenació interna d’aquest registre urbanístic a Riba-roja estarà gestionat i actualitzat regularment a través del personal tècnic de l’àrea de Gestió Urbanística de el Departament d’Urbanisme. La creació d’aquest registre té caràcter obligatori ja que en ell s’inclouran tots els programes vigents, tant els que ja s’han aprovat com els que es validaran en un futur.

El registre dels programes d’actuació, les agrupacions d’interès urbanístic i les entitats urbanístiques col·laboradores tindrà una visió estàtica des del punt de vista administratiu ja que el seu contingut i la informació adjunta de les fitxes s’actualitzarà en tot moment, en funció de les característiques i les necessitats de cada figura urbanística adoptada en el terme municipal de Riba-roja de Túria.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestat que aquest instrument municipal “augmenta més si és possible el compromís que des d’un primer moment ha dut a terme aquest equip de govern en termes de participació i transparència dels veïns en la gestió dels recursos municipals i més tenint en compte els nombrosos plans urbanístics que estan encara pendents de finalitzar i resoldre ja que en el seu moment no es va fer “.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*