Riba-roja de Túria concedeix 17 ajudes d’accessibilitat d’edificis a comunitats de propietaris i particulars per valor de 26.488 euros 

Post també disponible en: Castellano

L’ajuntament resol les subvencions per als peticionaris concedides mitjançant el sistema de concurrència competitiva destinades als edificis de tipologia residencial de la localitat 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit un total de 26.488 euros a les comunitats de propietaris i a persones particulars en matèria d’ajudes i subvencions destinades a financera les obres d’accessibilitat dels edificis i els habitatges. En total, la resolució municipal beneficiarà a 5 comunitats de propietaris i a altres 12 persones o famílies de la localitat amb càrrec a les partides pressupostàries de 2022. 

Les bases reguladores d’aquestes ajudes tenen com a objectiu col·laborar en el finançament de les obres d’accessibilitat dels edificis i dels habitatges particulars de Riba-roja de Túria en aquells casos en els quals estiguen ocupats per persones majors de 65 anys o amb diversitat funcional superior al 33%, a més, de donar suport al foment de l’economia local en contractar els adjudicataris a les diverses empreses situades en el terme municipal. 

Les obres en accessibilitat estan referides a aquelles relacionades amb els serveis higiènics, amb intervencions que milloren la mobilitat i faciliten la higiene personal, com per exemple la substitució de les banyeres per dutxes, la redistribució dels aparells sanitaris, la instal·lació de productes de suport com a agafadors o les barres, el canvi d’aixeteria o, finalment, l’ampliació i/o el canvi de sentit de l’obertura de les portes o la col·locació de les portes corredisses. 

Les subvencions concedides per l’Ajuntament de Riba-roja de Túria contribueixen a finançar en un 50% el pressupost de cadascuna de les intervencions previstes en les peticions dels propietaris, amb un màxim de 2.000 euros per cadascuna dels habitatges unifamiliars i altres 6.000 euros en el cas dels habitatges i els edificis plurifamiliars, en aquest últim cas enfocat a finançar les actuacions en les zones comunes. 

Les ajudes estan enfocades, també, a finançar les obres en la resta dels habitatges com en la instal·lació d’ajudes tècniques com a agafadors o barres l’ampliació i canvi de sentit de l’obertura de les portes o col·locació de les portes corredisses, a més de la instal·lació d’elements d’avís, com a senyals lluminosos o sonors. Finalment, les actuacions se centren també en el finançament dels elements comuns dels edificis, entre ells la instal·lació d’elements per a la millora de l’accessibilitat o la instal·lació d’elements d’informació o d’avís, com a senyals lluminosos o sonors. 
Les bases reguladores estableixen la necessitat, a més, d’obtindre la corresponent llicència d’obres o declaració responsables d’obres abans de l’execució d’aquestes, en funció de les característiques de l’actuació a realitzar en compliment de la normativa urbanística. En el cas d’aquelles obres amb una normativa específica s’aportarà, també, una memòria tècnica que justifique el compliment de les directrius incloses en les bases sobre habitabilitat i accessibilitat. 

El comité avaluador encarregat del barem de les peticions rebudes ha tingut en compte una sèrie de criteris a l’hora de concedir les subvencions econòmiques com la situació funcional, amb un màxim de 15 punts en funció del grau de dependència, amb 5 punts en el grau 1, altres 10 punts en el grau 2 i, finalment, 15 punts en el grau 3. El nombre de persones majors de 65 anys o amb diversitat funcional s’ha tingut, també, en compte, amb 3 punts en el cas de 2 persones, altres 5 punts amb 3 persones en l’habitatge i 10 punts per a 4 o més persones. 

Finalment, l’antiguitat de l’edifici s’ha valorat amb 5 punts per a aquells d’entre 20 i 30 anys, altres 10 punts per a entre 31 i 50 anys i 15 punts aquells amb més de 50 anys. Les actuacions a executar per empreses locals s’han valorat amb 10 punts. Aquells immobles amb un informe d’avaluació s’han valorat amb 20 punts i, finalment, si el propietari o titular de l’habitatge no ha rebut ajudes en convocatòries anteriors rebrà altres 20 punts. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquestes ajudes “tenen un component social indubtable i una enorme sensibilitat en estar destinades a les persones majors i a les persones amb diversos graus de diversitat funcional i, per això, adquireixen una major transcendència puix que ajuden a finançar unes obres tan necessàries per a l’accessibilitat dels habitatges i els edificis privats per part dels seus propietaris”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*