Riba-roja delega en l’Agència de Protecció del Territori les sancions per construir habitatges en sòl no urbanitzable

Post també disponible en: Castellano

El ple aprova l’adhesió a aquest òrgan d’àmbit autonòmic 

El ple de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat una iniciativa de l’equip de govern per a delegar les competències urbanístiques en l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, dependent de la Generalitat, en matèria d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable. La delegació de les competències estarà en vigor des de la mateixa aprovació. 

L’acord plenari ha comptat amb els vots favorables del PSPV, Compromís, Esquerra Unida i Podem Riba-roja Pot, mentre que el Partit Popular i Ciutadans han optat per l’abstenció i, finalment, Vox ha votat en contra de la iniciativa municipal. L’Agència de Protecció del Territori és organisme autònom que es va crear l’any 2014. 

L’adhesió a l’acord entre l’administració local i aquest organisme autonòmic se sustenta en la base sobre el foment per a la creació de les figures associatives l’objectiu de les quals passa per la millora dels interessos comuns i per a garantir, al mateix temps, l’eficàcia en la prestació dels serveis. S’emmarca, a més, en la legislació de l’Estat, sobre la cooperació entre les administracions públiques. 

D’aquesta manera, des de l’entrada en funcionament de l’acord, les infraccions urbanístiques d’índole greu o molt greu en sòl no urbanitzable, comú o protegit, passaran a ser competència directa de l’Agència de Protecció del Territori sempre que les edificacions que incórreguen en aqueixos supòsits s’hagen iniciat a partir de l’aprovació de l’acord plenari. 

Aquesta nova situació permetrà a l’ajuntament participar de les decisions de l’esmentat organisme, a través de les vocalies de representació municipal del Consell de Direcció, un respecte de l’acord bilateral durant la vigència temporal del mateix i una col·laboració estreta amb l’Agència en l’exercici efectiu de les seues funcions en matèria urbanística a Riba-roja de Túria. 

L’acord preveu que l’Agència podrà assumir aquells casos sobre infraccions greus i molt greus sobre els quals no s’haja iniciat cap mena d’expedient administratiu per part dels tècnics del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria abans de l’entada en vigor de la citada adhesió. En aqueixos casos, l’Agència tindrà en exclusiva la competència per a iniciar, tramitar i resoldre els expedients urbanístics corresponents. 

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori té entre les seues funcions principals la inspecció i vigilància urbanística sobre els actes d’edificació i ús en sòl no urbanitzable i l’adopció de les mesures cautelars prevista en l’actual legislació en matèria d’urbanisme, amb una especial atenció a la suspensió dels actes d’edificació i ús del sòl que realitzen actuacions sense la necessària autorització o permís de les administracions municipals o autonòmica. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que aquesta adhesió “és molt important per al nostre municipi ja que ens permetrà exercir una vigilància sobre aquelles actuacions il·legals en sòl no urbanitzable, ja que es tracta d’una qüestió de respecte cap a la legalitat vigent per part de tots els veïns i, al mateix temps, una cura sobre el nostre medi ambient”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*