Riba-roja finançarà amb fins a 5.000 euros els programes i actuacions d’entitats que ajudin a protegir la salut dels animals

Post també disponible en: Castellano

La Junta de Govern aprova les subvencions per a les associacions

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat les ajudes destinades a la realització dels programes i activitats que duguin a terme les associacions i entitats sense ànim de lucre en l’àmbit sanitari i de protecció corresponents a aquest any 2020. La partida que ha destinat el govern municipal de la localitat està xifrada en un màxim de 5.000 euros en total.

La Junta de Govern de Riba-roja de Túria ha donat llum verda a les subvencions econòmiques que rebran les entitats sense ànim de lucre l’objectiu passe per realitzar programa i/o activitats en matèria de salut o protecció com estudis, campanyes d’informació i sensibilització d’interès sociosanitari, atenció a l’pacient, programes d’ajudes mútua i autoajuda en l’àmbit sanitari, protecció animal, voluntariat enfocat a l’adopció d’animals de centre de protecció animal o jornades d’interacció amb animals de companyia,

Les entitats sense ànim de lucre que participin en aquesta iniciativa hauran de disposar d’una raó social a Riba-roja, una acreditació d’estar inscrita en la Comunitat autònoma, estar a l’corrent en els pagaments a la Seguretat Social, aportar la documentació requerida a la convocatòria i, finalment, hauran d’acreditar que compten amb el personal qualificat per dur a terme els esmentats programes o activitats.

Els criteris que tindrà en compte el consistori per a la concessió dels ajuts passen per una concreció dels objectius que es pretenen assolir, el nombre de beneficiaris en relació a l’àmbit territorial de l’actuació, la participació activa dels habitants de Riba-roja a les fases de disseny, desenvolupament i avaluació, la inclusió d’indicadors que permeten mesurar el grau de compliment dels objectius de cada programa o els programes cofinançats per la mateixa entitat sol·licitant o implicades en les mateixes iniciatives.

L’avaluació de les sol·licituds també tindrà en compte aquelles en què els programes de col·laboració es realitzin amb l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb altres associacions o entitats, la seua relació amb les institucions del municipi, la repercussió en l’entorn de centre i la participació de barri, els programes de voluntariat al centre de protecció animal o, finalment, les jornades d’interacció amb animals en contextos de teràpia.

L’equip de govern de Riba-roja de Túria ha consignat una partida pressupostària fixada en un total de 5.000 euros per a la protecció dels animals les quanties a les entitats o associacions beneficiàries s’efectuarà a través de les corresponents transferències bancàries. Les despeses sufragades hauran d’estar relacions, directament, amb les activitats previstes en aquesta convocatòria. L’abonament es realitzarà en un 75% amb l’acord de la concessió prevista i el restant 25% amb la justificació total de la mateixa.

La justificació de les subvencions rebudes s’haurà de realitzar amb la corresponent memòria econòmica i el detall de l’acompliment de la finalitat, les factures i l’ordre de pagament de les despeses realitzades, una memòria de l’activitat realitzada, una declaració jurada que les despeses no són sufragats per una altra entitat i, finalment, en el cas que les despeses justificades siguen objecte d’una altra ajuda caldrà aportar una relació dels ingressos.

El regidor de Benestar Animal de Riba-roja de Túria, José Luis López, ha subratllat la importància de dur a terme aquestes ajudes “per la seua contribució evident a la protecció dels animals de la localitat amb programes i activitats que permetran que puguin desenvolupar-se plenament en totes les seues vessants i, per això, des de l’ajuntament promocionem aquest tipus d’iniciatives “.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*