Riba-roja aprova ajudes d’emergència social per valor de 24.000 euros a les víctimes de violència de gènere per als exercicis compresos entre 2022 i 2025

Post també disponible en: Castellano

La comissió avaluadora tindrà en compte factors socials o econòmics

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat les bases reguladores de les ajudes d’emergència social destinades a les víctimes de violència de gènere per un valor global de 24.000 euros que es repartiran entre els anys 2022 i 2025, a raó de 6.000 euros anuals. Les ajudes econòmiques es concediran mitjançant un procediment de concurrència competitiva que obliga els sol·licitants a complir una sèrie de requisits.

Les bases reguladores de Riba-roja de Túria estan enfocades per a atendre situacions d’emergència per a les víctimes de violència de gènere que de manera única i puntual podran fer front de manera immediata i que puguin suposar un greu risc personal o emocional, només en aquells casos en els quals les persones no disposin dels recursos econòmics corresponents.

Les sol·licitants hauran de complir una sèrie de requisits per a optar a les ajudes econòmiques, com estar empadronat en el municipi de Riba-roja de Túria, ser víctima de violència de gènere degudament acreditat, mancar de mitjans econòmics suficients

La resolució municipal estableix els criteris que han de complir aquelles dones que hagin sofert alguns dels supòsits contemplats en els mateixos i que se centraran en els factors socials, familiars i econòmics de la sol·licitant i de la seva unitat familiar. El criteri econòmic per a concedir aquest tipus d’ajudes tindrà en compte que la persona sol·licitant manqui de la renda disponible superior a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (*Iprem) que es fixa, puntualment, a cada moment.

La quantia econòmica que es concedirà a les futures beneficiàries de Riba-roja d’està prevista, únicament, per a les persones empadronades en la localitat, ser víctima acreditada de violència de gènere, mancar de mitjans per a afrontar les necessitats bàsiques puntuals i, finalment, els requisits inclosos en la llei general de subvencions previ estudi favorable de la comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria estudiarà, a més, els factors socials, familiars i econòmics de la persona sol·licitant i del seu entorn familiar, a més del criteri econòmic per a l’accés a aquestes ajudes de la persona sol·licitant, que en cap cas la seva renda disponible podrà ser superior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) fixat a cada moment.

La quantia econòmica de l’ajuda serà un import únic de 600 euros per persona, dins del límit anual de 6.000 euros en la partida pressupostària. En el cas de necessitar d’un recurs alternatiu per a allotjament de la persona necessitada, l’import de la despesa formarà part de l’ajuda concedida. La concessió de l’ajuda no excedirà, mai, del període d’un mes.

Les sol·licituds de les persones que hagin sofert casos de violència de gènere s’estudiaran i analitzaran en la corresponent comissió avaluadora que estarà integrada per un president coordinador de l’àrea, un altre president suplent, un secretari titular que serà el personal auxiliar de l’àrea que tindrà veu però mancarà de vot, un altre secretari suplent, un vocal titular constituït pel tècnic d’Igualtat, un altre vocal suplent i, finalment, un vocal titular que serà el tècnic de Polítiques Inclusives i un vocal suplent.

L’Ajuntament de Riba-roja disposa actualment d’un servei d’assessorament contra la violència de gènere, a més d’un gabinet psicològic, mentre que la policia local compta amb una unitat d’atenció especialitzada a les víctimes —denominada Gevim— que reforça el sistema Viogen de la Guàrdia Civil per a avaluar el risc i protecció de les dones. Riba-roja està adherida a la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència impulsada per la Diputació de València.

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subratllat “la importància que aquestes ajudes tenen actualment per a totes aquelles persones que, desgraciadament, poden ser víctimes de violència de gènere alguna vegada en la seva vida, de manera que l’ajuntament els pot abrigallar i ajudar en totes aquelles situacions que així ho requereixin amb la corresponent ajuda econòmica”.

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*