Riba-roja posa a la venda per 3’9 milions d’euros els 15.989 metres quadrats dels terrenys on se situa la ITV després d’expirar la cessió tres dècades després 

Post també disponible en: Castellano

El ple municipal aprova l’expedient relatiu a l’alienació dels terrenys que integren actualment el patrimoni com a sòl urbà industrial edificable en el polígon del Oliveral 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha valorat en un total de 3.928.012 euros els terrenys sobre els quals actualment s’alça la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i que han sigut recuperats com a patrimoni municipal del sòl (PMS) després d’expirar el conveni de cessió dels citats terrenys. El sòl està catalogat en el pla general d’ordenació urbana (PGOU) com a sòl urbà industrial edificable. 

El ple de Riba-roja de Túria ha aprovat l’expedient relatiu a l’alienació de la parcel·la integrant del patrimoni municipal del sòl amb una superfície total de 15.989 metres quadrats d’extensió. La parcel·la té una forma trapezoidal i alberga, actualment, la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de la Generalitat en virtut del conveni de cessió d’ús aprovat el 20 de maig de 1988 i amb una vigència de 33 anys. 

El citat conveni bilateral contemplava la cessió dels terrenys a la societat Sepiva, dependent de la Generalitat, per a la construcció de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per un termini de 33 anys a canvi d’una contraprestació econòmica anual a favor de les arques municipals. Després d’expirar el conveni signat entre totes dues parts, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha recuperat els citats terrenys per a alienar-los, a continuació, mitjançant un concurs obert ordinari. 

Els 33 anys previstos en el protocol bilateral inicial van concloure el passat 20 de maig de 2021, però el Sepiva va sol·licitar a l’Ajuntament de Riba-roja de Túria una pròrroga per a poder continuar utilitzant un emplaçament estratègic en la revisió dels vehicles durant, almenys, 4 anys més, abans d’abandonar aquest espai definitivament, és a dir, fins a maig de l’any 2025, segons l’escrit presentat per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace). 

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha concedit una pròrroga fins al 31 de març del pròxim any 2024 com a data límit per al desmantellament dels terrenys i la seua reversió com a patrimoni municipal del sòl. Paral·lelament, l’ajuntament ha oferit a la Generalitat diverses ubicacions de terrenys en el mateix polígon i amb les condicions mínimes exigibles per a traslladar aquesta activitat, en altres parcel·les de titularitat municipal, com a sòl dotacional públic. Els terrenys mantindran les característiques necessàries per a albergar una activitat d’aquest tipus, amb un major espai i que no suposen una nosa per al trànsit en la zona. 

L’expedient d’alienació considera que actualment es detecta un increment d’activitat en els polígons industrials de Riba-roja de Túria, tant en la construcció de naus com en els instruments de qualitat ambiental com indiquen els paràmetres sobre sol·licituds de llicències d’obres i activitats, a més de la densitat del trànsit rodat. La intenció del govern de Riba-roja de Túria és regular el mercat del sòl mitjançant la venda de parcel·les en sòl industrial amb la implantació de noves empreses i, per tant, la creació de llocs de treball. 

L’equip de govern de Riba-roja de Túria argüeix dos informes tècnics municipals elaborats per sengles empleats de l’ajuntament que avalen el desmantellament de les actuals instal·lacions dedicades a la revisió tècnica dels turismes i vehicles i que s’han utilitzat al llarg de més de tres dècades en total. A més, un informe de la Prefectura de la Policia Local de Riba-roja de Túria conclou la necessitat del trasllat d’aquesta activitat a un nou emplaçament per qüestions relacionades, actualment, amb el trànsit rodat en la zona. 

L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmat que els terrenys “formen part del patrimoni municipal del sòl i consegüentment es poden alienar per a obtindre una quantitat important de diners per a les arques públiques que es poden revertir en inversions i, al mateix temps, advoquem per incentivar i impulsar la instal·lació de noves empreses relacionades amb la tecnologia i amb activitats que estan tenint una gran demanda en el nostre municipi”.

El pleno municipal aprueba el expediente relativo a la enajenación de los terrenos que integran actualmente el patrimonio como suelo urbano industrial edificable en el polígono del Oliveral

Mi banner

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*